NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Rabaty przyjazne pszczołom nadesłane w konkursie Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”

Sao Radomka, LGD Razem dla Radomki, mazowsze serce polski

Wyjątkowo urokliwe i cieszące oczy swoim wyglądem rabaty zostały zgłoszone na konkurs organizowany przez Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” – na rabatę przyjazną pszczołom.

 

Celem organizowanego konkursu jest:

 

 1.Propagowanie znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 

2.Kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze i propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody.

 

3.Podniesienie świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych, oraz rozbudzanie wrażliwości na potrzeby środowiska.

 

Zapraszamy na fotorelacje.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik