NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konkurs Efektywny Młody Przedsiębiorca. Wydłużony termin składania zgłoszeń.

lgd razem dla radomki

LGD „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie który ma na celu wyróżnienie aktywnie działających młodych przedsiębiorców z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew.

 

O tytuł Młodego Przedsiębiorcy mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 roku życia prowadzące działalność w okresie minimum 1 roku i z sukcesem wdrażające usługi, produkty swojej działalności.

 

Celem konkursu jest propagowanie postaw przedsiębiorczych na obszarze LGD „Razem dla Radomki” oraz wyłonienie i popularyzacja aktywnie działających młodych przedsiębiorców na terenie LGD.

 

Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie min. 6 przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Termin składania dokumentacji został wyznaczony na dzień 12.05.2020 r.

 

Formularz zgłoszeń dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/Karta_zgloszenia.doc

 

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/Regulamin_konkursu_przedsiebiorca.docx

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik