NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Nowy RIS do 2030 roku – Mazowsze

RIS

16 marca 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

 

Strategia wyznacza zestaw celów strategicznych i katalog działań na rzecz mazowieckiej innowacyjności na kolejne 10 lat. Wprowadzono także niewielkie zmiany w obszarach inteligentnej specjalizacji. Zapraszamy do zapoznania się z nową strategią.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim interesariuszom zaangażowanym w proces tworzenia i konsultacji nowej strategii. Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania i współtworzenia regionalnego ekosystemu innowacji. Szczegóły podamy niebawem.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik