NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkania edukacyjno-informacyjne dla dzieci dotyczące ochrony powietrza dobiegły końca.

Zakończyliśmy kolejne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem skierowane do dzieci szkół podstawowych.
Łącznie w ramach projektu pn. „Dbajmy o powietrze którym oddychamy” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 292 uczniów klas I-III.

 

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

 

Tematyka, z którą zapoznał dzieci prowadzący spotkania pan Cezary Nowek dotyczyła zagadnień wynikających z uchwały antysmogowej, oraz uchwały dotyczącej obowiązków wynikających z zapisów Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Podczas spotkań dzieci dowiedziały się o ochronie przed hałasem., jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze.

 

Podczas spotkań prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia. Szkoła w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) zostanie nagrodzona elektronicznym uchem.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik