NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Rola i zadania rad pożytku publicznego

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie „Rola i zadania rad pożytku publicznego”, które odbędzie się w dniu 21 grudnia (wtorek) o g. 10 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego (sala na parterze)  przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu. Dotyczyć ono będzie przede wszystkim działania rad w gminach i powiatach. 

 

Wykładowcą będzie Andrzej Rybus-Tołłoczko – trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze m.in.: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych.

 

Harmonogram spotkania:

LpgodzinaPoruszane zagadnienia
110:00-10:30Wprowadzenie do ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, aspekty administracyjno – prawne.
210:30-11:00Czym jest Rada Działalności Pożytku Publicznego?
311:30-12:00Proces powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego.
412:00-12:30Zadania i kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego:1.  prawa i obowiązki2.  sposób pracy3.  komunikacja wewnątrz Rady4.  ewaluacja Rady
512:30 – 13:00Współpraca z samorządem.
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik