NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. Kimkolwiek jesteś, skądkolwiek pochodzisz, podziel się z nami swoją wizją przyszłości Unii Europejskiej!

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy

Kto może wziąć udział?

  • Obywatele UE ze wszystkich grup społecznych i zakątków Unii. Kluczowa rola w kształtowaniu przyszłości projektu europejskiego przypadnie młodym ludziom.
  • Władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne chcące przygotować wydarzenia i zgłosić pomysły.
  • Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać wartości określonych w naszej Karcie Konferencji.

Co składa się na Konferencję?

  • Wielojęzyczna platforma cyfrowa ‒ to miejsce, w którym obywatele mogą dzielić się pomysłami i wysyłać opinie. Są one gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane przez cały czas trwania Konferencji..
  •  Zdecentralizowane wydarzenia – to imprezy internetowe, fizyczne lub hybrydowe przygotowywane przez osoby, organizacje lub też władze krajowe, regionalne i lokalne w całej Europie.
  •  Europejskie panele obywatelskie – to okazja do przedyskutowania różnorodnych tematów i przestawienia zaleceń; panele to reprezentatywna próbę społeczeństwa pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.
  •  Sesja plenarna Konferencji – to debaty nad pogrupowanymi tematycznie zaleceniami krajowych i europejskich paneli obywatelskich, bez określonego z góry wyniku.
 ;
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik