NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Aktywna Wieś – Dobre Praktyki – Publikacja prezentująca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki z końcem 2021 roku opracowało nową publikację, na której opracowanie otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

W wydawnictwie zawarliśmy informacje o działalności LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 – prezentując m.in. informacje o przekazanych dofinansowaniach w ramach realizowanych naborów wniosków, czy też o naszej aktywności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z różnych konkursów na ponad 40 dodatkowych projektów.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała ponad 15 milionów złotych. Dodatkowo pozyskało blisko 1,5 mln złotych na realizację dodatkowych 40 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

W publikacji przedstawiamy informacje o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, prezentując wybrane projekty w zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparciu na rzecz projektów grantowych.

 

Publikacja opracowana w ramach zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.

 

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

„Zielony Lider” to roczny program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
którego realizatorem od jest Fundacja Sendzimira. Celem programu jest wsparcie lokalnych liderów
w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz
zrównoważonego rozwoju.

 

Każdy zespół, który weźmie udział w programie „Zielony Lider” wypracuje plan działania, który może
zostać wdrożony w ich społeczności. Dzięki wsparciu doradców Fundacji otrzyma cenne wskazówki
jak i gdzie ubiegać się o środki zewnętrzne (z funduszy krajowych, unijnych i in.) na jego realizację.
Warsztaty, specjalistyczne doradztwo, wizyty studyjne sprawią, że plany działania będą nie tylko
realne do wdrożenia, ale dobrze dostosowane do wymogów programów grantowych.

 

Pierwszy etap rocznego programu „Zielony Lider” wprowadzi zespoły w tematykę zmian klimatu,
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w formie e-learningu. Uczestnicy opracują wstępną
diagnozę problemu, z którym mierzą się w swojej gminie, związanego z jedną z trzech ścieżek
tematycznych: zrównoważona gospodarka odpadami, retencja i przeciwdziałanie suszy lub poprawa
jakości powietrza.

harmonogram zielony lider
 

Osiemnaście najbardziej zaangażowanych zespołów zostanie zaproszonych do udziału w dalszej
części programu. Podczas kolejnych miesięcy, w trakcie warsztatów, specjalistycznego doradztwa
oraz wizyt studyjnych, każdy zespół wypracuje plan działania w odpowiedzi na problem
zidentyfikowany na etapie e-learningu.

Konkurs Nowy Europejski Bauhaus 2022

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Tegoroczny konkurs odbywa się w czterech kategoriach tematycznych:

  • powrót do natury;
  • odzyskanie poczucia przynależności;
  • nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują; oraz
  • potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu.

Rywalizacja w każdej z powyższych kategorii obejmuje dwie równoległe konkurencje:

 

A.  „Nowy Europejski Bauhaus” – w odniesieniu do istniejących projektów ukończonych w ciągu ostatnich dwóch lat

B.  „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – w odniesieniu do koncepcji i pomysłów zgłoszonych przez młodych twórców poniżej 30. roku życia.

Do konkursu mogą przystąpić obywatele wszystkich państw ze wszystkich środowisk pod warunkiem, że ich koncepcje, pomysły i projekty są realizowane lub faktycznie zlokalizowane w UE.

 

Wnioski można będzie składać do 28 lutego 2022 roku do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego. 

 

Copyright by Paweł Słabik