NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

„Zielony Lider” to roczny program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
którego realizatorem od jest Fundacja Sendzimira. Celem programu jest wsparcie lokalnych liderów
w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz
zrównoważonego rozwoju.

 

Każdy zespół, który weźmie udział w programie „Zielony Lider” wypracuje plan działania, który może
zostać wdrożony w ich społeczności. Dzięki wsparciu doradców Fundacji otrzyma cenne wskazówki
jak i gdzie ubiegać się o środki zewnętrzne (z funduszy krajowych, unijnych i in.) na jego realizację.
Warsztaty, specjalistyczne doradztwo, wizyty studyjne sprawią, że plany działania będą nie tylko
realne do wdrożenia, ale dobrze dostosowane do wymogów programów grantowych.

 

Pierwszy etap rocznego programu „Zielony Lider” wprowadzi zespoły w tematykę zmian klimatu,
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w formie e-learningu. Uczestnicy opracują wstępną
diagnozę problemu, z którym mierzą się w swojej gminie, związanego z jedną z trzech ścieżek
tematycznych: zrównoważona gospodarka odpadami, retencja i przeciwdziałanie suszy lub poprawa
jakości powietrza.

harmonogram zielony lider
 

Osiemnaście najbardziej zaangażowanych zespołów zostanie zaproszonych do udziału w dalszej
części programu. Podczas kolejnych miesięcy, w trakcie warsztatów, specjalistycznego doradztwa
oraz wizyt studyjnych, każdy zespół wypracuje plan działania w odpowiedzi na problem
zidentyfikowany na etapie e-learningu.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik