NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Aktywna Wieś – Dobre Praktyki – Publikacja prezentująca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki z końcem 2021 roku opracowało nową publikację, na której opracowanie otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

W wydawnictwie zawarliśmy informacje o działalności LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 – prezentując m.in. informacje o przekazanych dofinansowaniach w ramach realizowanych naborów wniosków, czy też o naszej aktywności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z różnych konkursów na ponad 40 dodatkowych projektów.

 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała ponad 15 milionów złotych. Dodatkowo pozyskało blisko 1,5 mln złotych na realizację dodatkowych 40 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

W publikacji przedstawiamy informacje o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, prezentując wybrane projekty w zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparciu na rzecz projektów grantowych.

 

Publikacja opracowana w ramach zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.

 

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik