NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

LGD ogłasza nabór wniosków na opracowanie koncepcji Smart Villages

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Smart Villages”

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 23.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 .

 

Wysokość wsparcia: wartość przyznanego grantu wynosić będzie 4 000,00 zł na jeden projekt.

 

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 6000,00 euro = 24 000 zł. (limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR został przeliczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR).

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona do poziomu 95 % kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na realizację wszystkich zadań grantowych.

 

Zakres zadań planowanych do realizacji zadania w ramach grantu Smart Villages

– wsparcie przeznaczone będzie na realizację opracowania koncepcji Smart Villages (inteligentnych wsi) na obszarze gmin LGD „Razem dla Radomki”. Opracowane zostaną koncepcje/strategie w zakresie rozwoju społeczności gmin wiejskich.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik