NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

XIII posiedzenie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił propozycje tematów operacji własnych oraz operacji partnerów KSOW na 2023 rok, a także informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w tym cele i działania KSOW+, działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Strategią Komunikacji, struktura sieci oraz proponowane formy realizacji działań sieci.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik