NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W imieniu Ogólnopolskiego Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) pragnę Państwa zaprosić do współpracy w ramach podejmowanych przez OFOP działań w obszarze włączenia przedstawicieli organizacji pozarządowych w prace ciał doradczych przy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT). 

 

Mając na uwadze zaawansowany etap przygotowań do absorpcji środków unijnych dla perspektywy finansowej 2021 – 2027, podejmowanych zarówno przez regiony jak istniejące ZITy oraz  te zadeklarowane do powołania dla perspektywy 2021 – 2027, OFOP oferuje Państwu pakiet działań, takich jak:

  • wsparcie doradcze dla pracowników ZIT, członków powołanych Rad, zainteresowanych włączeniem się w prace Rad, w zakresie powoływania i funkcjonowania Rad – świadczone w formie dyżurów przez koordynatorkę Łucję Kucmin – Węglarczyk – zapisy na konsultacje możliwe za pośrednictwem formularza: https://calendly.com/ofop-programeuropejski/dyzur-ngos-w-zit , wtorki w godz. 10:00-12:00 (w październiku), czwartki w godz. 11:00-13:00 (w listopadzie)
  • kontakt z koordynatorką poprzez e-mail: programeuropejski@ofop.eu / lucja.weglarczyk@ofop.eu 
  • spotkania informacyjne i sieciujące dotyczące ciał doradczych przy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT): 
  • ZAPRASZAMY na spotkanie on – line w dniu 02.11.2022 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 
 

Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Kongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. omówione zostaną regulacje unijne oraz krajowe dotyczące zintegrowanych narzędzi terytorialnych. W dalszej części spotkania porozmawiamy o wytycznych Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego; zaprezentujemy miejsce i rolę organów doradczych i oczekiwania regulacji unijnych odnośnie zaangażowania do nich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Został uwzględniony czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

 

Spotkanie za pomocą platformy ZOOM, obowiązują zapisy, nie ma limitu miejsc. 

Link do zapisów: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOmhrTMrG9bAsjWFgV-6yuKRmlmEloxq 

 
  • SAVE THE DATE!!! spotkanie on – line w dniu 23.11.2022 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Kongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. W pierwszej części krótkie przypomnienie zasad funkcjonowania ZITów i organów doradczych w ZITach. Prezentacja tematyczna. Więcej szczegółów oraz link do zapisów przekażemy w późniejszym terminie.  
  • SAVE THE DATE!!! spotkanie bezpośrednie w dniu 13.12.2022 r. (szczegóły, w tym program, warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy, zostaną przekazane do 21.11.2022 r.). 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik