NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Umowa na realizację koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Chruślice w gminie Wolanów

To kolejna inicjatywa, polegająca na opracowaniu koncepcji smart village która przeprowadzona będzie na obszarze gmin z obszaru LGD Razem dla Radomki. Realizowana będzie na terenie miejscowości Chruślice w gminie Wolanów przez Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl z Chruślic.

 

 Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla wspomnianej miejscowości. Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

Smart Village dla Skrzyńska. Umowa na realizację koncepcji podpisana.

W ubiegły czwartek podpisana została umowa na realizację koncepcji Smart Village w miejscowości Skrzyńsko.

 

Projekt realizować będzie Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” oraz Urząd Miasta i Gminy Przysucha.

 

Umowę na realizację podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia: Prezes – Pani Anna Szyszka, Wiceprezes Zarządu – Pan Bogdan Rutkowski z Prezesem LGD Razem dla Radomki – Panem Cezary Nowek i Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz

 

Koncepcja Smart Wsi odnosi się do tych obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i posiadane zasoby. W Smart Villages tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Koncepcja Smart Village dla Wieniawy

W dniu 16.03.2023 LGD Razem dla Radomki podpisało umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn ” Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Wieniawa”

 

Grantobiorcą jest Stowarzyszenie Oświatowe „WIENIAWA”.  Stowarzyszenie reprezentowane było przez Panie Prezes zarządu Weronikę Pełkę, Skarbnik stowarzyszenia Dorotę Wochniak

 

Koncepcja Smart Wsi odnosi się do tych obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i posiadane zasoby. W Smart Villages tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Technologie cyfrowe i innowacje mogą polepszyć jakość życia oraz podnosić standard usług publicznych dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.

 

 Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla Wieniawy. Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

Umowa na przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi (Smart Village) w Gminie Przytyk podpisana

Dziś, w piątkowe popołudnie Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek podpisał umowę wraz z Wójtem Gminy Przytyk – Dariuszem Wołczyńskim i Panią Karoliną Suwalską – reprezentującą Stowarzyszenie Przystań nad Radomką na opracowanie koncepcji Smart Village dla Przytyka.

 

Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla wspomnianej miejscowości. Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

 

Dlatego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań, zostaną przeprowadzone konsultacje, zatrudnieni zostaną eksperci którzy wypracują dokument, w którym wskazane zostaną kierunki rozwoju miejscowości.

Smart Villages w Dolinie Radomki

Zapraszamy na webinarium na temat inteligentnych wiosek „Słoweńskie doświadczenie i wizja” organizowane przez estońską sieć obszarów wiejskich we współpracy ze słoweńską siecią. Webinar odbędzie się 30 marca br. w godz. 10:00 – 11:30 (CET) w języku angielskim na Zoomie, ale będzie można również śledzić na YouTube.

Co dzieje się w Słowenii w kontekście inteligentnych wiosek? Jakie działania zostały już podjęte w celu wsparcia inteligentnych wiosek, co będzie w przyszłości? Inspirujące historie sukcesu inteligentnych wiosek ze Słowenii. Zapraszamy!

30 marca br., w godz. 10:00 – 14:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie planowane jest Mazowieckie seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela.

Wydarzenie organizowane będzie pod patronatem Marszalka Województwa Mazowieckiego we współpracy z Misją Handlową Ambasady Izraela w Polsce,we współdziałaniu z Polską Agencją Inwestycji i HandluKrajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem seminarium jest przedstawienie przedsiębiorcom informacji dotyczących uwarunkowań prawnych, administracyjno-gospodarczych i logistycznych oraz praktycznych rozwiązań  związanych z procesem eksportu produktów do Izraela.

Copyright by Paweł Słabik