NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Koncepcja Smart Village dla Wieniawy

W dniu 16.03.2023 LGD Razem dla Radomki podpisało umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn ” Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Wieniawa”

 

Grantobiorcą jest Stowarzyszenie Oświatowe „WIENIAWA”.  Stowarzyszenie reprezentowane było przez Panie Prezes zarządu Weronikę Pełkę, Skarbnik stowarzyszenia Dorotę Wochniak

 

Koncepcja Smart Wsi odnosi się do tych obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i posiadane zasoby. W Smart Villages tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Technologie cyfrowe i innowacje mogą polepszyć jakość życia oraz podnosić standard usług publicznych dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.

 

 Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla Wieniawy. Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik