NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Smart Village dla Skrzyńska. Umowa na realizację koncepcji podpisana.

W ubiegły czwartek podpisana została umowa na realizację koncepcji Smart Village w miejscowości Skrzyńsko.

 

Projekt realizować będzie Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” oraz Urząd Miasta i Gminy Przysucha.

 

Umowę na realizację podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia: Prezes – Pani Anna Szyszka, Wiceprezes Zarządu – Pan Bogdan Rutkowski z Prezesem LGD Razem dla Radomki – Panem Cezary Nowek i Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz

 

Koncepcja Smart Wsi odnosi się do tych obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i posiadane zasoby. W Smart Villages tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik