NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów

W dniu 03.04 .2023 LGD Razem dla Radomki podpisało umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn ” Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów„. Grantobiorcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie które reprezentowane było przez Pana Prezesa OSP Darka Pysiaka. Przygotowywana koncepcja Smart Villages to połączenia możliwości wykorzystania nowoczesnych instrumentów informatycznych , technologii cyfrowej z potrzebami mieszkańców miejscowości i potencjały historycznego Taczowa, dzięki innowacyjnemu podejściu.

Cyfrowy surogat świata realnego

Wyobrażając sobie zdalne życie w wirtualnych cyfrowych domenach, patrzymy głównie na trójwymiarowe grafiki wygenerowane w stylu gier komputerowych. Taką wizję snuł Mark Zuckerberg, przeobrażając Facebook w Meta. Jednak w praktyce bardziej pociągająca wersja cyfrowego świata, w którym dałoby się zanurzyć, może być związana z cyfrowym surogatem świata realnego.

 
Źródło: młodytechnik.pl

Wspólnym ich rysem wydaje się być rodzaj wirtualnej rzeczywistości, w którym można spotkać się z innymi ludźmi i wejść z nimi w interakcję. Aby wziąć udział czy też po prostu wejść do metawersum, trzeba mieć swoją internetową reprezentację nazywaną różnie, np. cyfrowym bliźniakiem. Ponieważ jednak ten termin upowszechnia się w odniesieniu do maszyn i systemów „nieożywionych”, przyjmijmy nieco starszy termin – awatar.

Copyright by Paweł Słabik