NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów

W dniu 03.04 .2023 LGD Razem dla Radomki podpisało umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn ” Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów„. Grantobiorcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie które reprezentowane było przez Pana Prezesa OSP Darka Pysiaka. Przygotowywana koncepcja Smart Villages to połączenia możliwości wykorzystania nowoczesnych instrumentów informatycznych , technologii cyfrowej z potrzebami mieszkańców miejscowości i potencjały historycznego Taczowa, dzięki innowacyjnemu podejściu.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik