NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt GO MAZOVIA LIFE PL

To nazwa projektu, który ma uporządkować gospodarkę odpadami na terenie województwa mazowieckiego i zmienić obecny system na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Dzięki niemu mazowieckie gminy stworzą lepsze warunki do realizacji zadań własnych w tym obszarze, a mieszkańcy będą mieć zagwarantowany dostęp do ekologicznej i przyjaznej środowisku infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

 

By pozyskać środki na realizację projektu, 5 września 2023 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego złożył wniosek (tzw. Concept Note) do programu LIFE. Planuje się, że projekt będzie trwać od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. Budżet przedsiewziecia to ponad 18 mln euro, z czego kwota dofinansowania z programu LIVE wynosi ponad 11 mln euro. Do konsorcjum projektowego należą:

 
 • Koordynator Konsorcjum: Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Współbeneficjenci:
  • MBPR – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego,
  • 26 gmin województwa mazowieckiego, w tym:
   • 9 gmin miejskich (w tym 3 gminy miejskie na prawach powiatu),
   • 8 gmin miejsko-wiejskich,
   • 9 gmin wiejskich,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie sp. z o.o.,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
  • Fundacja Frank Bold,
  • Polskie Stowarzyszenie Zero Waste,
  • Federacja Polskich Banków Żywności.
 

Samorząd województwa dopuszcza możliwość poszerzenia składu konsorcjum projektowego, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy maja pomysł/wizję na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, którą by chciał zrealizować w ramach projektu.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik