NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

KGW jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Wsi pełnej potencjału, innowacji i współpracy – to właśnie taki obraz stara się kreować  projekt pn. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”.

 

Projekt został zrealizowany przez partnera KSOW – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

W ramach tego przedsięwzięcia powstała broszura „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej„, która stanowi niezwykle cenny przewodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) jak Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej, oferując kompleksowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych związanych z sieciowaniem KGW oraz zawiązywaniem partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik