NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024

Do udziału w konkursie zapraszamy placówki oświatowe oraz instytucje kultury, których dorobek i aktywność w zakresie transformacji cyfrowej są wyjątkowe. Celem konkursu jest wyłonienie placówek oświatowych lub instytucji kultury, których dorobek i aktywność w zakresie wprowadzania i zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 22 kwietnia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii konkursowej i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: geodezja@mazovia.pl, w temacie wpisując konkurs „Mazowiecki lider cyfryzacji 2024”.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Mazowiecki Lider Cyfryzacji (mazovia.pl)

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu głosowania.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik