NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

 

Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach do 10 maja 2024 r

  • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl (wersja edytowalna oraz wersja z podpisem elektronicznym).
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  • drogą listowną
 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik