NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ogłoszenie o naborze wniosków – Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną

Logo - Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 24.04.2024 r. do dnia 10.05.2024 r.  do godz. 15.00

 

Zakres tematyczny: Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną

 

(zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019.664 z późn. zm.);

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik