NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Smart Village w Dolinie Radomki- Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim

W latach 2020-2023 samorząd Mazowsza zrealizował projekt badawczy „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”, w wyniku którego powstał system informatyczny ROLMApp.

 

ROLMApp umożliwia rolnikom zgłaszanie badania gleby, obsługę procesu certyfikacji gospodarstw rolnych oraz wydawanie Certyfikatu Mazowieckiego, przeglądanie wybranych danych teledetekcyjnych, informacji pogodowych oraz prowadzenia agrodziennika dla gospodarstwa rolnego. Rolnicy korzystają z systemu online (https://rolmapp.pl) lub w bezpłatnej aplikacji.

 

W związku z uruchomieniem głosowania w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, proszę o poparcie projektu budowy Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim. Głosowanie do 23 czerwca 2024

 

Projekt polega na budowie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, które będzie prowadziło swoją działalność w podregionie Radomskim. Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby będzie świadczyło nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki gleb oraz nadawania Certyfikatu Mazowieckiego. Zainteresowani poznają wyniki już w dniu badania gleby, bezpośrednio na portalu oraz w aplikacji mobilnej

 

Opis projektu nr 37

Zachęcamy do głosowania na projekt nr 37 Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik