NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Czerwiec 2013

03.06.2013

Na podstawie wyników badań focusowych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników z terenu województwa mazowieckiego, zostały zidentyfikowane najpoważniejsze deficyty informacyjne w obszarze związanym z przestrzeganiem zasad równościowego zarządzania.
 
Na specjalnie przygotowanej platformie znajdą Państwo materiały, które pozwolą uzupełnić luki informacyjne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, tj:
DWA SEMINARIA INFORMACYJNE W FORMULE ON-LINE:

 1. Polityka kadrowa nowoczesnej firmy – przeznaczone w szczególności dla pracowników działów kadr,HR oraz osób odpowiedzialnych za budowanie kultury organizacyjnej
 2. Zarządzanie firmą równych szans – przeznaczone w szczególności dla menedżerów i kierowników podmiotów zarówno prywatnych jak i publicznych

TRZY PAKIETY EDUKACYJNE W FORMULE E-LEARNING:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu równościowym
 2. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych
 3. Rozwiązania prawne zapewniające równe traktowanie kobiet i mężczyzn w firmie

Aby skorzystać z dostępnych materiałów, należy zarejestrować się w systemie.


05.06.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza samorządy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, klastry i inne podmioty do udziału w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w regionie. Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najciekawszych, realizowanych w formule partnerskiej i możliwych do upowszechnienia innowacyjnych inicjatyw realizowanych przez podmioty/grupy podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego na rzecz podniesienia adaptacyjności przedsiębiorstw.
 
Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu zyskają możliwość promocji wypracowanych rozwiązań i prestiżowy tytuł przyznany przez najbardziej rozpoznawalną mazowiecką organizację pracodawców. Zapraszamy do udziału!

Formularz Konkursowy
Regulamin Konkursu


08.06.2013

Tygodnik dla liderów młodego biznesu- Young, Smart & Successful. Rekomendujemy go tym, którzy wierzą, że własna, prowadzona z pasją firma to droga do szczęścia i wolności. Pierwszy numer można pobrać klikając tutaj.
W bieżącym numerze piszemy m.in. o:

  a

 • drodze do sukcesu Marcina Iwińskiego, założyciela CD Projekt, odznaczonego z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Odrodzenia Polski;
 • kredycie dla firm z gwarancją Skarbu Państwa;
 • serwisie Spotify – jak i ile zarabia muzyczny tygrys;
 • procesie ustalania ceny produktu – czym się kierować, o czym pamiętać;
 • czy warto sięgać po dotacje unijne? Przedsiębiorcy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Źródło: Portal Innowacji


10.06.2013

Serdecznie zapraszamy na konferencje „Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”, która odbędzie się 26 czerwca 2013 roku o godzinie 12.30 w warszawskim Centrum EXPO.
 
Program Konferencji:

 • 12.30 – Rejestracja, lunch
 • 13.15 – Otwarcie konferencji
  Jacek Całus – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 13.20 – Prezentacja wyników badania „Polacy o przedsiębiorcach” i wniosków z realizacji projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”
  Joanna Zaręba – Dyrektor Departamentu Komunikacji Konfederacji Lewiatan
 • 13.40 – Przedsiębiorcy 2013. Polska i Mazowsze
  Jakub Wojnarowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan
 • 14.05 – Debata „Przedsiębiorcy na Mazowszu – szanse i wyzwania” – perspektywy rozwoju województwa i lokalnego biznesu w oparciu o raport wojewódzki „Przedsiębiorcy na Mazowszu”
  Jacek Całus – Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  dr hab. Joanna Cygler – Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa
  Maciej Fijałkowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki
  Sławomir Majcher – Dyrektor TVP Warszawa
  Edyta Marczak – Wicedyrektor Departamentu Obsługi Klientów, ZUS
  Jakub Wojnarowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan
 • 15.20 – Zakończenie konferencji

10.06.2013

Celem projektu Konfederacji Lewiatan jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Działania prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze, celem ogólnopolskiej kampanii „Przedsiębiorcy tworzą” było pokazanie Polakom jak kluczową rolę dla gospodarki pełnią przedsiębiorcy. Z drugiej strony, zadaniem działań dla administracji, było zwiększenie gotowości urzędników do współpracy z przedsiębiorcami.
 
W ramach diagnozy problemów wizerunkowych i barier we współpracy biznesu i administracji zorganizowano 80 spotkań konsultacyjnych z 800 przedsiębiorcami i urzędnikami w całej Polsce.
 
Działania promujące przedsiębiorców rozpoczęły się zorganizowaniem w każdym województwie konkursu „Biznes. Dobry wybór”, który wyłonił liderów lokalnego biznesu. Głównymi kryteriami wyboru były: sukces w biznesie, lokalne zaangażowanie CSR oraz postawa odpowiedzialnego pracodawcy. W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. Kolejnym krokiem było stworzenie raportów „Przedsiębiorcy w Polsce”. Przygotowano wydawnictwa dla każdego województwa, pokazujące wpływ biznesu na rozwój każdego regionu. Są one podstawą debaty odbywającej się podczas dzisiejszej konferencji.
 
Najbardziej spektakularnym elementem promocyjnym projektu stała się ogólnopolska kampania medialna „Przedsiębiorcy tworzą”, promująca pozytywny wizerunek przedsiębiorców. Kampania ruszyła pod hasłami: „Miejsc pracy nie przynosi bocian”, „Dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona”, „Inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze ziarno”.
 
Osobną ścieżką działań w projekcie było budowanie silniejszej współpracy administracji i biznesu. W oparciu o przeprowadzone badania, research oraz okrągły stół z udziałem min. Michała Boniego opracowano rekomendacje „Efektywna współpraca administracji i biznesu”. Wydawnictwo to stało się podstawą debat i warsztatów dla administracji w każdym województwie.
 
Więcej szczegółów na temat projektu, wszystkie wydawnictwa oraz kreacje kampanii dostępne są pod adresami www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl (strona projektu) oraz www.przedsiebiorcytworza.pl (serwis poświęcony kampanii).
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń


16.06.2013

Agencja Rynku Rolnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają na SEMINARIUM DLA PRODUCENTÓW organizowane w ramach kampanii „Trzy znaki smaku”, dotyczące europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.
Seminarium odbędzie się 25 czerwca 2013 r. w godz. 9.45-16.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w Warszawie na ul. Skoczylasa 4.
 
W programie m.in:

 • Prezentacja i omówienie europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w kontekście polskich producentów i produktów – Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Oznaczeń Geograficznych Departamentu Promocji i Komunikacji.
  • Omówienie korzyści płynących dla podmiotów produkujących oraz dystrybuujacych produkty wpisane przez Komisje Europejska do Rejestru
  Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
  • Przedstawienie systemów certyfikacji i kontroli producentów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu zgodności procesu produkcji z zarejestrowaną specyfikacją
 • Znak jakości i jego posiadanie jako kluczowy element dla dalszej działalności wizerunkowej i marketingowej
 • Produkt – opakowanie, jego funkcja wizerunkowa i sprzedażowa: branding jako podstawowe remedium na problemy nurtujące branże
  regionalnych specjałów
 • Informacja o produkcie – strona internetowa: jej funkcja marketingowa i sprzedażowa, czyli co powinno się na niej znajdować
 • Działania promocyjne – promocja miejsca wytwarzania, eventy, szlaki produktowe i targi jako elementy silnie budujące świadomość marki
 • Warsztaty marketingowe. Praca w grupach: analiza zastałej sytuacji oraz opracowywanie konkretnych rozwiązań.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszenie na Seminarium
Formularz zgłoszeniowy


16.06.2013

Systematycznie prowadzone badania sondażowe w ramach „Diagnozy Społecznej” dowodzą, że poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest niepokojąco niski. Potwierdzają to również raporty europejskie, takie jak European Social Survey, w którym Polacy znaleźli się na ostatnim miejscu wśród społeczeństw biorących udział w badaniu.
 
Szczególne trudności występują w obszarze współpracy naturalnych, wydawać by się mogło, partnerów: administracji samorządowej, nauki i biznesu. Mimo upowszechniania dobrych praktyk światowych i europejskich, jak również dostępności instrumentów finansowych, pochodzących głównie ze środków Unii Europejskiej, ranga i znaczenie partnerstw zawieranych na rzecz rozwiązywania określonych problemów są wciąż niedoceniane. Nie dostrzegana jest waga współpracy, prowadzącej do wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw i jednostek terytorialnych, a przecież interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów jest podstawą budowania kapitału społecznego, niezbędnego do radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, jakie przynosi rzeczywistość.
 

 • Jak zatem skutecznie integrować i zachęcać do współpracy samorządy, naukę, biznes, organizacje społeczne?
 • Jakie są wymierne korzyści z tej współpracy?
 • Jakie instrumenty wspierania działań partnerskich proponuje Komisja Europejska w nadchodzącej perspektywie 2014-20?
 • Jak do podejmowania wspólnych inicjatyw na linii samorząd-samorząd, samorząd-biznes, biznes- nauka i inne. będą zachęcały Władze Województwa Mazowieckiego, stosując instrumentarium nowego Regionalnego Programu Operacyjnego?

Na te i inne pytania padną odpowiedzi podczas konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy przedstawicieli nauki, administracji publicznej, organizacji społecznych i okołobiznesowych, jak również inne osoby zainteresowane powyższą problematyką.
 
W programie konferencji:

 • Prezentacja założeń i dorobku projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”
 • Prezentacja partnerstw utworzonych w ramach projektu
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) – nowe instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.
 • Partnerstwo dla rozwoju Mazowsza – założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20
 • Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?
 • Wręczenie nagród w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Zarejestruj się online

Konferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje: Anna Wolska, ZPWIM, tel. 784 004 002, email: anna.wolska@zpwim.pl


18.06.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od początku swojej działalności promuje przedsiębiorstwa wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania i wrażliwością na sprawy pracownicze.
 
W tym roku postanowił nagrodzić firmy, które wdrażają standardy równościowego zarządzania, dbając o równy dostęp do szkoleń, podwyżek i awansów przedstawicieli obu płci, które realizują działania antydyskryminacyjne zarówno na etapie prowadzenia rekrutacji, jak i zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego w roku 2012 przez ZPWiM, zagadnienia związane z realizacją polityk równościowych w mazowieckich przedsiębiorstwach nie są jeszcze powszechnie znane i respektowane. Tym bardziej ZPWiM chce upowszechnić dobre praktyki realizowane w przedsiębiorstwach na Mazowszu. Zaprezentuje je podczas uroczystej gali, wieńczącej realizację konkursu „Mazowiecka Firma Równych Szans”.
 
Program gali:

 • 18.45 Rejestracja gości
 • 19.10 Otwarcie gali – Jacek Całus, Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 19.20 Wystąpienie Gości Honorowych
 • 19.40 Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Mazowiecka Firma Równych Szans
 • 20.15 Występ muzyczny Gościa Niespodzianki
 • 20.45 Uroczysta kolacja

Gala odbędzie się 26 czerwca 2013 roku, w Warszawskim Centrum EXPO XXII, ul. Prądzyńskiego 12/14.

Zarejestruj się ON-LINE

Zgłoszenia są przyjmowane do 21 czerwca br. celem wyznaczenia miejsc.telefon: (22) 887 64 20/21, e-mail: zpwim@zpwim.pl


21.06.2013

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Przypominamy o trwającym do 21 czerwca 2013 r. projekcie, realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, w ramach którego zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w bezpłatnych multimedialnych zajęciach z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, które oferuje nowy projekt „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”.
Zajęcia obejmują swoim zakresem następujący zakres tematyczny:

 • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku;
 • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi;
 • Oskar Kolberg a współczesny folklor;
 • Witold Gombrowicz (1904-1969).Biografia;
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe;

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! Dla najaktywniejszych uczestników, którzy przygotują prace konkursowe przeznaczone zostaną 4 nowoczesne tablety multimedialne. Dla najaktywniejszych szkół, które wezmą udział w projekcie przygotowane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat bogatej kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, jej historii, pokazania informacji o ciekawych miejscach, architekturze, wydarzeniach, które na stale zapisały się na kartach historii. Szkolenia przeprowadzone będą w odmienny sposób, od wiedzy przekazywanej w szkołach na lekcjach historii i j. polskiego. Szkolenia będą przygotowane w oparciu o materiały multimedialne, zawierać będą lekcje przygotowane w oparciu o nowe media i aplikacje, które będą potrafiły zaciekawić młodego odbiorcę. Przedstawiać będą najciekawsze informacje, historie, legendy i opowiadania.

Zajęcia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Możesz w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.


23.06.2013

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu będzie miał nowe wyposażenie hali technologicznej. To osiem specjalistycznych pracowni – do badań fizykochemicznych, chemii gospodarczej i kosmetyków, mikrobiologiczne, oceny kosmetyków, tribologiczne, odzysku chromu, fotowoltaiki i laboratorium technologiczne.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” w placówce będą mogły odbywać się badania, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność regionu, zostanie wzmocniony potencjał infrastrukturalny, a także rozszerzone zostanie pole badań w obszarze czterech wiodących branż Mazowsza, tj.chemicznej, energetycznej, metalowej i skórzanej. Wszystko po to, by łączyć naukę z przemysłem.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a jego całkowita wartość wyniosła 14 mln zł.

 

Na oficjalnym otwarciu obiektu był obecny m.in. wicemarszałek Leszek Ruszczyk. W swoim przemówieniu podziękował władzom uczelni za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, a także trud podjęcia wyzwania, jakim jest podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji uczących się studentów.

Źródło mazovia.pl


27.06.2013

Przedstawiamy publikację „Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik Producentów. Przewodnik Konsumentów”. W Poradniku znajdą Państwo informacje dotyczące wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów regionalnych i tradycyjnych, zarejestrowanych bądź w trakcie rejestracji w Komisji Europejskiej, produktów, które otrzymały wprowadzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) oraz Związek Województw RP znak „Jakość Tradycja”.
 
Przedstawiona została problematyka legalizowania drobnego przetwórstwa, która w „Poradniku dla producentów. Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej”, wydanym w 2010 r., ujęta była w jednym rozdziale, a podczas aktualizacji stała się odrębną książką pt. „I. Produkty regionalne i tradycyjne w krótkich łańcuchach żywności. Poradnik dla producentów”. W tym Poradniku znajdą Państwo informacje na temat Wspólnej Polityki Rolnej i jej podejścia do ważnego problemu, jakim jest polityka jakości produktów żywnościowych.
 
Poradnik zawiera definicje unijnych systemów jakości żywności oraz opisuje zasady, którymi powinni kierować się producenci przy podejmowaniu ważnej decyzji o rejestracji i wyborze formy grupy producentów, oraz zasady konstruowania i składania wniosku o rejestrację. Opisana została także dwuetapowa procedura akceptacji wniosku na poziomie krajowym i unijnym, a także korzyści dla producentów i grup producentów, wynikające z uczestnictwa w unijnych i krajowych systemach jakości żywności. Szeroko została potraktowana problematyka form organizacyjnych grup producentów i konsekwencje.

Pobierz Poradnik


28.06.2013

Przedstawiamy prezentacje „Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?” opracowaną przez dr Andrzeja Grzybałe oraz wygłoszoną podczas konferencji Partnerstwo – to się opłaca! Rola i znaczenie współpracy Partnerskiej w nadchodzącej perspektywie 2014-20 organizowanej przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w dn. 26.06.2013 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W prezentacji zawarte zostały informacje dotyczące m.in.:

 • Wzorce zarządzania publicznego
 • Czy partnerstwo jest dobrym rozwiązaniem?
 • Kapitału dla partnerstwa

Zapraszamy do lektury

Pobierz prezentacje


29.06.2013

 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie – organizowaną przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji.” To wyjątkowe wyróżnienie, otrzymaliśmy za realizację inicjatywy „E-learning dla rozwoju południowego Mazowsza”.

 

 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie Nagrodzona inicjatywa Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” obejmuje dwa projekty szkoleń e-learnigowych, które zostały skierowane do organizacji pozarządowych „E-learning skutecznym narzędziem III sektora na wsiach” oraz do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”, w których udział wzięło blisko 400 osób.
 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas zorganizowanej w ubiegły czwartek konferencji „Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”.


Copyright by Paweł Słabik