NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Listopad 2011

05.11.2011

Witamy serdecznie na nowo powstałym portalu Innowacyjna Radomka.
 


 

11.11.2011

W dniu 9 listopada 2011r. w szydłowieckim Zamku odbyło się spotkanie przedsiębiorców i władz samorządowych zorganizowane w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”, realizowanego przez PKPP Lewiatan. Konferencję poprowadził Paweł Kaczmarczyk – szef Departamentu Rozwoju Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Gminę Szydłowiec reprezentowali Burmistrz Andrzej Jarzyński i Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski. W spotkaniu uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

Tematem rozmów była obecna sytuacja przedsiębiorców prywatnych w regionie radomskim oraz ocena współpracy na linii administracja – biznes.

Jako jeden z ważniejszych problemów przedsiębiorcy wymienili brak szkół zawodowych przygotowujących wykwalifikowanych pracowników.

Podczas rozmów padła również propozycja organizacji cyklicznych spotkań przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu lokalnego w celu wymiany poglądów i wypracowania jak najlepszych mechanizmów współpracy.

 

Źródło: www.szydlowiec.pl

Informacje o projekcie
 
Poprawa wizerunku przedsiębiorców – prezentacja
 
szydlowiec_1szydlowiec_2
 


 

12.11.2011

Polski Produkt PrzyszłościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV, jubileuszowej edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” (PPP) organizowany jest corocznie od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2008 r. Konkurs i promocja laureatów współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych, a także indywidualnych wynalazców z krajów Unii Europejskiej.

 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

 • „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
 • „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
 • „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”
 • „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymają statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”, oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą, m.in. poprzez udział w targach oraz obecność produktu w prestiżowym Katalogu Laureatów.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie www.ppp.pi.gov.pl

 


 

13.11.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Kreowanie Jutra!

 

Kreowanie Jutra to Konkurs dla autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. To również okazja do zaprezentowania się dla pracodawców stwarzających otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników.

 

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisać swoje rozwiązanie, opisać jego wpływ na poprawę funkcjonowania firmy oraz możliwość wprowadzenia go w innych firmach.

 

Zwycięzcy Konkursu w kategorii „Kreatywny pracownik” otrzymają nagrodę główną o równowartości 5 000 zł, oraz wyróżnienie o równowartości 2 500 zł. Zwycięzcy Konkursu w kategorii „Pracodawca przyjazny kreatywności” otrzymają statuetkę i dyplom. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 16 grudnia br., zaś uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się na początku 2012 roku.

 


I edycja ogólnopolskiego Konkursu „Kreowanie Jutra” rozstrzygnięta!

 

W dniu 4 lipca br. w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom I edycji ogólnopolskiego Konkursu „Kreowanie Jutra”. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach kampanii promującej postawy proinnowacyjne.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie www.ppp.pi.gov.pl

 


 

14.11.2011

W dniach od 14 do 25 listopada 2011r. w Publicznym Gimazjum przy ul. Warszawskiej 45 w Przysusze odbywają się szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz możliwości korzystania z darmowych programów w zakresie prowadzenia działalnosci gospodarczej.

 
W szkoleniu biorą udział miszkańcy gminy Przysucha.
 


 

14.11.2011

14 listopada 2011 w godz. 12.00 – 15.00 miała miejsce Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to idea skierowana przede wszystkim do uczniów i studentów. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie stawali się coraz bardziej przedsiębiorczy, żeby radzili sobie dobrze w życiu” – powiedział PAP Marcin Kozłowski z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

W ramach Inauguracji odbyła się także debata oxfordzka pt. „Czy oburzeni mają rację”, pomiędzy zespołami NZS Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Głównej Handlowej. W wyniku losowania zespołowi UKSW przypadło popierać stanowisko „oburzonych”, zespół z SGH miał zaś za zadanie bronić stanowiska przeciwnego. Po nader ciekawej dyskusji palmę zwycięstwa przyzno zespołowi UKSW.

 

Źródło: www.tydzienprzedsiebiorczosci.eu, www.gazeta.pl

 


 

17.11.2011

19 – 20 listopada w Radomiu, w Zespole Szkół Technicznych rozpoczyna się dwudniowa konferencja informatyczna „Nowoczesne technologie informacyjne w służbie edukacji i administracji publicznej”. Na spotakanu maja wystapić takie firmy jak: Novell, FEN, IRS, Acer, HP, Microsoft, Integrit, Interconsult, RSC2, Intel, IBM. Konferencja ma być forum wymiany informacji miedzy firmami produkującymi duże systemy informatyczne a potencjalnymi pracownikami, nauczycielami, uczniami szkół średnich, studentami informatyki i wszystkimi zainteresowanymi osobami. Zaproszeni na konferencję producenci systemów informatycznych mają przedstawić najnowsze wersje swoich produktów, omówić ich nowe możliwości, przykładowe wdrożenia i zastosowania.

Źródło: www.gazeta.pl

 

Na konferencji mają być poruszane takie tematy jak:

 • Ekonomiczne uzasadnienie wyboru technologii HP Multiseat dla szkół.
 • Multimedialne możliwości nauczania, czyli proste i łatwo dostępne pomysły na efektywną naukę.
 • Koncepcja Smarter Cities na podstawie rozwiązania w Sztokholmie.
 • Live@EDU (wdrożenie, korzyści np. metodzie projektów dla gimnazjalistów). Cloud Collection.
 • Przegonić robala – współczesne mechanizmy ochrony i rozproszone systemy aktualizacji. ArcaVir – instalacja, konfiguracja, zarządzanie – bezpieczna sieć,bezpieczni użytkownicy.
 • „Nowoczesna klasa”- tablica interaktywna jako narzędzie tworzenia lekcji w nowej jakości.
 • Rozwiązania SUSE Linux dla edukacji i administracji samorządowej. SUSE Linux jako platforma wspomagająca edukcję.
 • Wirualizacja wg OFEK.
 • eBeam EDGE i eBeam ENGAGE – nowatorskie rozwiązania w dziedzinie tablic interaktywnych oraz przykłady ich zastosowania w edukacji.
 • Edukacja.Helion.pl 2.0. Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki.
 • „Piórkiem do ucznia” – wykorzystanie tabletów i interaktywnych ekranów piórkowych w edukacji.

Więcej informacji na stronie: www.zst-radom.edu.pl

 


 

18.11.2011

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub planujesz otworzyć własna firmę zapraszamy na konferencję nt. pozyskiwania środków na działalność innowacyjną. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2011 r. w hotelu Mercure Grand, przy ul. Kruczej 28 w Warszawie, sala OLIMP I.

 

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój działalności innowacyjnej i inwestycyjnej. Swoje oferty zaprezentują przedstawiciele inkubatorów przedsiębiorczości, sieci „Aniołów Biznesu” oraz funduszy kapitału podwyższonego ryzyka wsparte przez Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.mg.gov.pl

 


 

20.11.2011

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” oferuje 10 wybranym ośrodkom innowacji indywidualną pomoc ekspercką w diagnozie sposobu funkcjonowania danego ośrodka, przedstawienie rekomendacji oraz przygotowanie do wdrożenia i/lub wdrożenie rozwiązań wypracowanych w poprzednich działaniach Inicjatywy i identyfikacja potrzeb danego ośrodka na wprowadzenie nowych rozwiązań.

 

Oferta doradztwa obejmuje następujące elementy:

 • Diagnostyczny (40 godzin pracy dwóch ekspertów, zebranie danych o ośrodku, wywiady indywidualne, wywiady grupowe, interaktywne prace warsztatowe z uczestnikami oraz prezentacja raportu).
 • Wdrożeniowy (W wyniku prac diagnostycznych zostanie ustalony z ośrodkiem zakres serii 3 seminariów wdrożeniowych).

Więcej na stronie: www.pi.gov.pl

 


 

21.11.2011

16 listopada 2011 r. w Radomiu w Sali Konferencyjnej w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 16/18 odbyło się szkolenie pt. „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych”, które zorganizowane zostało z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza: Razem dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój, Wspólny Trakt, Na Piaskowcu).

Czytaj więcej

 


 

22.11.2011

22. listopada, o godz. 13.00 podczas Targów Gmina w Poznaniu, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz WAiNS Politechniki Warszawskiej, odbędzie się Konferencja pt. ”Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”.

 

Pretekstem do organizacji konferencji jest ogłoszenie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju.

Więcej na stronie: www.terazpolska.pl

 


 

23.11.2011

Projekt odrolnika.pl tworzony i realizowany jest przez rolników. Celem projektu jest sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych w celu umożliwienia im dalszej egzystencji.

Sprzedaż bezpośrednia polega na dostarczeniu przez rolnika konsumentowi indywidualnemu lub do zakładu detalicznego (sklepu, restauracji, stołówki) wytworzonych produktów rolniczych bez udziału pośredników.

 

Od strony klienta zaletą jest możliwość zlecenia produkcji żywności własnemu rolnikowi, zakupu świeżego towaru pochodzącego od znanych i sprawdzonych producentów oraz możliwość uzyskania informacji na temat produktów i sposobu ich pozyskiwania.

 

W ramach projektu planujemy sprzedawać:

 • żywność ekologiczną, produkowaną pod nadzorem jednostki certyfikującej
 • żywność tradycyjną, produkowaną na małą skale w sposób przyjazny dla środowiska jednak bez nadzoru jednostki certyfikującej
 • produkty wpisane na liste produktów tradycyjnych zarejestrowaną w bazie produktów tradycyjnych

 

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: www.odrolnika.pl

Prezentacje z konferecji w Radomiu można pobrać tutaj

 


 

24.11.2012

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył 23 listopada w uroczystym otwarciu Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, które powstało, z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu

W Centrum szkoleni będą doradcy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, a przede wszystkim rolnicy, którzy prowadząc gospodarstwa chcą także wytwarzać produkty, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym.

 
 

Więcej informacji na stronie: www.minrol.gov.pl

 


 

27.11.2011

Obszary wiejskie stanowią, zgodnie z danymi statystycznymi, 93% powierzchni Polski i są zamieszkiwane przez ok 40% ludności. Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny sytuacja taka będzie się w ciągu najbliższych lat utrzymywała. Największym problemem dotykającym obszary wiejskie w Polsce jest bezrobocie.

Szczegółowy raport w wersji pdf do pobrania w dziale E-booki

 

Żródło: www.instytutobywatelski.pl

 


 

28.11.2011

sirma plus

Serdecznie zapraszamy pracowników centrów IT z terenu Mazowsza, a także tych, którzy odpowiadają za promocję turystyczną swojego regionu na bezpłatny warsztat pn. „Nowe technologie w turystyce”. Warsztat odbędzie się 30 listopada br. o godz. 10.00 w Hotelu Ibis Centrum, al. Solidarności 165 w Warszawie.

Czytaj więcej

 


 

29.11.2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Umowy jako prawne narzędzie transferu ekoinnowacji”, które odbędzie się 6 grudnia 2011 r. w Warszawie.

 
Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych takimi zagadnieniami, jak:

 • transfer technologii w ujęciu prawnym,
 • umowy stosowane przy transferze technologii i ich specyfika,
 • ocena ryzyka prawnego przy transferze technologii.

Więcej informacji na stronie: www.een.org.pl

 


 

30.11.2011

Aż 39 procent polskich przedsiębiorstw nie posiada strony internetowej. Nie można przecież nie zauważać ponad 17 milionów osób, które regularnie korzystają w Polsce z internetu. Interaktywnie.com przygotowało poradnik dla początkujących, który pozwoli rozwinąć skrzydła w internetowym biznesie.

Darmowy poradnik można pobrać w dziale E-booki

 

Żródło: www.interaktywnie.com

 


 

< - Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik