NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

E-booki

Pliki do pobrania:  
Broszura – Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk
Broszura – Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej PROW   Broszura Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW   Wyniki badań MFRS "Równościowe zasady zarządzania przedsiębiorstwem"   Wyniki badania ARiMR dla agroturystyki   Wyniki badania mikroprzedsiębiorczości    

Publikacje udostępnione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • Materiały informacyjne – materiały dotyczące działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: miedzy innymi ulotki, broszury i przewodniki dotyczące programów wdrażanych przez PARP.
  • Badania i analizy – raporty nt. kondycji polskich przedsiębiorstw w kolejnych latach oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości, jej otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz barier jej rozwoju.

  Regionalne Strategie Innowacji dla Mazowsza 2007-2015   "Spacer po Innowacjach" II     Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015     ODROLNIKA.PL – prezentacja z konferencji w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu (16.11.2011r.)   Prezentacja Odnawialnych Źródeł Energii gminy Miechów     PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu

Prezentację udostępniło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Prezentacja o Partnerstwach

  Raport: "Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich"

Źródło: www.instytutobywatelski.pl

  Raport: "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywa rozwoju"

Źródło:www.eucp.pl

    Poradnik firma w internecie

Żródło: www.interaktywnie.com

 

Raport: Użyteczność w Internecie

Źródło:www.interaktywnie.com

  Raport: Sytuacja Mikro i Małych Firm w Roku 2011

Źródło:www.pekao.com.pl

    Jestem aktywny – bedę przedsiębiorcą (Podręcznik)

"Materiał opublikowany za zgodą Pana Jana Boratyńskiego, sprawującego merytoryczny patronat nad wdrażaniem metody TRIZ"

 

E-marketing – jak promować strony turystyczne w internecie – Agnieszka Tomczyszyn

 

  Nowe technologie w turystyce – Krzysztof Niedziałek

 

  Folder "Paprykowy Ogród"

 

Pilotażowe badania typu foresight

 

Potencjał i bariery polskiej innowacyjności

Copyright by Paweł Słabik