NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Październik 2012

01.10.2012

Masz pomysł jak zadbać o ekologiczną kondycję swojego regionu? Zdajesz sobie sprawę, że zwykłe segregowanie śmieci to za mało? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Fundusz Naturalnej Energii! Wykaż się inicjatywą i zrealizuj swój autorski ekologiczny projekt.
 
Fundusz Naturalnej Energii – to program organizowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani ochroną naturalnego środowiska. Jego celem jest wyłonienie i dofinansowanie grantami najlepszych projektów związanych z proekologicznymi działaniami na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i mazowieckiego.
 
Spośród nadesłanych projektów jury wybierze 5 propozycji, które zostaną dofinansowane. Na zwycięzców czekają granty na łączną kwotę 50 000 zł. Prace konkursowe należy zgłosić do 31 stycznia 2012 r.

 

Czytaj więcej

 


 

02.10.2012


Szanowni Państwo,
w dniu 01.09.2012r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęła realizację projektu „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” w ramach Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO).
Projekt skierowany jest do tych osób mieszkających na obszarze powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, które aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swojej „małej ojczyzny”.
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich zainteresowaną działaniami organizacji pozarządowych, wolontariatem młodzieży, pozyskaniem sponsorów, fundatorów, partnerów, środków finansowych na realizacje autorskich projektów społecznych, kulturalnych, sportowych dla młodzieży, projektów międzynarodowej wymiany kulturalnej młodzieży.
Każdy uczestnik bez względu na wiek czy przynależność organizacyjną będzie miał okazje w miesiącach listopad – grudzień br. skorzystać z bezpłatnych szkoleń e – learningowych poprzedzonych praktycznymi warsztatami z zakresu korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacji. Warsztaty z obsługi panelu e – learningowego będą odbywać się w każdym z powiatów.
 
Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie.

 

Czytaj więcej

 


 

03.10.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłosiło konkurs w ramach Funduszu Małych Grantów tzw. „Small Grant Scheme” na projekty badawcze realizowane przez kobiety w naukach technicznych.
Obszary tematyczne objęte konkursem: w ramach Funduszu Małych Grantów przewiduje się wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety naukowców w obszarze nauk technicznych. Nauki techniczne są najmnej sfeminizowane w porównaniu z innymi obszarami nauki.
Pojekty realizowane przy wsparciu Funduszu Małych Grantów przyczyniać się mają do budowania kompetencji i wzmocnienia dorobku naukowego uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
 
Celem projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Funduszu jest budowanie dorobku naukowego w obszarach wchodzących w skład następujących dyscyplin nauk technicznych: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.
 
Termin zamknięcia konkursu upływa 31 stycznia 2013 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 1 grudnia 2012 r

 

Czytaj więcej

 
 


 

04.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
 
W krajach członkowskich organizowane będą różnorodne wydarzenia o charakterze promocyjno-informacyjnym skierowane do funkcjonujących i potencjalnych przedsiębiorców m. in. konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty, konkursy, targi, wystawy, dni otwarte.

 

Czytaj więcej

 


 

08.10.2012

Pragniemy poinformować iż do Partnerstwa „Paprykowy Szlak”
przystąpiła Mazowiecka Izba Rolnicza.
Deklaracje przystąpienia do partnerstwa „Paprykowy Szlak” podpisał Kierownik Biura MiR oddział w Radomiu Zbigniew Getler.

 


 

09.10.2012


W dniu 01.09.2012r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu ul. Wernera 9/11 rozpoczęła realizację projektu „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” w ramach Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO).
 
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy m.in. młodzież szkół średnich zainteresowaną działaniami organizacji pozarządowych, wolontariatem młodzieży, pozyskaniem sponsorów, fundatorów, partnerów, środków finansowych na realizacje autorskich projektów społecznych, kulturalnych, sportowych dla młodzieży, projektów międzynarodowej wymiany kulturalnej młodzieży.
 
Każdy uczestnik bez względu na wiek czy przynależność organizacyjną będzie miał okazje w miesiącach listopad – grudzień br. skorzystać z bezpłatnych szkoleń e – learningowych poprzedzonych praktycznymi warsztatami z zakresu korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacji. Warsztaty z obsługi panelu e – learningowego będą odbywać się w każdym z powiatów: radomskim, zwoleńskim, przysuskim i szydłowieckim.

Czytaj więcej

 


 

09.10.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 
Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 10.2012 r. do 09.11.2012 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
 
Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
 
LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

11.10.2012

Przedstawiamy interesujący artykuł Innowacyjność kluczem do sprostania nowym wyzwaniom WPR, który ukazał się w najnowszym, jesiennym numerze Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W artykule znajdziemy m.in. takie informacje jak:

 • Nowe wyzwania WPR
 • Innowacyjność w rolnictwie
 • Proinnowacyjne działania PROW
 • Nowe propozycje legislacyjne

Artykuł Innowacyjność kluczem do sprostania nowym wyzwaniom WPR można znaleźć w dziale Polityka Innowacji.
Cały Biuletyn KSOW można pobrać tutaj

 

Zapraszamy do lektury

 


 

11.10.2012

Ukazał się kolejny, jesienny numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”, w którym co miesiąc dzielimy się z Państwem najważniejszymi informacjami o działaniach i projektach naszego Stowarzyszenia. Nie zabrakło także informacji z życia naszych gmin.

Biuletyn można pobrać tutaj

 

Zapraszamy do lektury

 


 

15.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy FigAND

 

Zakład Mleczarski „FigAND” rozpoczął funkcjonowanie na mapie gospodarczej Polski w 1989 roku. Wpływ na decyzję o powstaniu zakładu w branży mleczarskiej miało specjalistyczne wykształcenie mleczarskie założycieli oraz rozległe doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w branży mleczarskiej.
Firma umiejscowiła się w podradomskiej wsi Wolanów z troską o bliską współpracę z dostawcami mleka , na czystych ekologicznych terenach z dala od przemysłu , co niewątpliwie wpływa na jakość pozyskiwanego surowca. Usytuowanie zakładu szczególnie mobilizuje do działań proekologicznych. Dlatego też jedną z pierwszych inwestycji była biologiczna oczyszczalnia ścieków a następnie bezpyłowa kotłownia olejowa , która spełnia wszelkie normy i wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza.

Czytaj więcej

 


 

15.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Okno-BUD Przytyk

 

Firma P.H.U.P. OKNO-BUD Przytyk z siedziba w Białobrzegach ul. Sądowa 6 istnieje na rynku od 1996 r. Jej właścicielem jest Kazimierz Kowalczyk, który rozpoczął działaność w branży budowlanej już w 1992 roku.
OKNO-BUD współpracuje z kontrahentami z terenu województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego.
Firma ma na swoim koncie wiele wykonanych z powodzeniem robót budowlanych m.in.: wymiana stolarki w Filharmoni Gdańskiej, Pałacu Konferencyjnym w Ślężanach, w SGGW w Warszawie, w Domu Pomocy Społecznej w Biejscach, w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach, w Starostwie Powiatowym w Przysusze oraz w wielu szkołach i spółdzielniach mieszkaniowych.

Rozwój firmy jest efektem pracy wykwalifikowanych pracowników oraz właściciela firmy. Kazimierz Kowalczyk jest akcjonariuszem Grupy PSB, Stolbud Włoszczowa S.A. oraz członkiem Rady Programowej Związku POLSKIE OKNA I DRZWI.

Czytaj więcej

 


 

15.10.2012

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej zaprasza na kolejne z cyklu spotkanie nieformalne przedsiębiorców.
Tematem przewodnim spotkania będzie zagadnienie środków na rozwój przedsiębiorczości z Funduszu Pracy.
 
Dyskusję zainicjują:

 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Pan Tomasz Sieradz
 • Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy Pan Lech Antkowiak.

Według badań zrealizowanych pod koniec roku 2011 przez działające przy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej, jednym z najwyżej cenionych przez przedsiębiorców sposobów pozyskiwania informacji biznesowej są spotkania nieformalne. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zaplanowaliśmy dla Państwa cykl spotkań biznesowych, które będą okazją do wzajemnego poznania się, jak również wymiany informacji i doświadczeń.
 
Spotkanie odbędzie się 16 października 2012 r. w warszawskim klubie ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 19.
Rozpoczynamy o godz. 17.00.

 


 

15.10.2012

Energia przestała być dobrem szeroko dostępnym, tanim, a zaczęła stanowić istotny element finansów każdego przedsiębiorstwa, szczególnie z branż charakteryzujących się znaczną energochłonnością. Dlatego planowe gospodarowanie energią to przyszłość światowej gospodarki, co dostrzegli już nie tylko decydenci, ale również główni gracze biznesu.
 
Efektywność energetyczna, rozsądne gospodarowanie tym coraz droższym dobrem, ma znaczenie dla firm każdej wielkości. Jednakże to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa najbardziej odczuwają brak wykształconych kadr w tym zakresie, a zatem narażone są na koszty wynikające z braku umiejętności efektywnego gospodarowania energią, które można i należy ograniczać.
Dlatego też specjalnie dla podmiotów z sektora MMSP przygotowaliśmy Projekt „Efektywność energetyczna w praktyce”, który stwarza przedsiębiorcom z całego kraju możliwość wykształcenia wykwalifikowanych kadr w zakresie m. in. analizy potencjału energetycznego firmy, sposobów optymalizacji
 
Zapraszamy więc Państwa serdecznie do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Czytaj więcej

 


 

16.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Klinkier Przysucha

 

Zakłady Płytek Ceramicznych „Przysucha” S.A. to firma istniejącą od 1972 roku. Obecnie jest spółką z wyłącznie polskim kapitał. Pracę w naszej firmie znalazło 135 osób, głównie fachowców z bogatym doświadczeniem w branży ceramicznej.

Zdobyte przez lata doświadczenie oraz ciągła dbałość o rozwój techniczny sprawiają że ich produkty są znane i cenione w kraju, a także w Czechach, Słowacji, Ukrainie i w Rosji.

Czytaj więcej

 


 

16.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Expuch Jedlińsk

 

Pierwszym prywatnym właścicielem tej piekarni był jej długoletni kierownik Wacław Chydziński. Następnie od 1999 roku zakład odkupił właściciel firmy EXPUCH Marek Jaworski. Z tą datą wiąże się całkowita modernizacja zakładu. Przeprowadzono remont kapitalny, unowocześniono park maszynowy, co wiąże się z wdrożeniem nowych technologii i wprowadzeniem do produkcji bogatej gamy wyrobów cukierniczych. Obiekt nabrał nowego wyglądu, bardziej nowoczesnego. Przy zakładzie zorganizowano sklep firmowy.

Czytaj więcej

 


 

17.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Zakład Masarski Krawczyk

Zakład Masarski KRAWCZYK powstał w 1990 roku. Zbudowana od podstaw, licząca początkowo kilkanaście osób firma stała się w ciągu kilkunastu lat poważnym, renomowanym producentem mięsa i wędlin, zatrudniającym ponad 200 pracowników. Strategia rozwoju zawsze podporządkowana była doskonaleniu jakości wyrobów i sprawnej obsłudze odbiorców. Działalność zakładu obejmuje pełny cykl produkcyjny od skupu żywca, po sprzedaż mięsa i jego przetworów. Modernizując park maszynowy i wprowadzając najnowsze technologie, nie rezygnujemy z tradycyjnych, wypróbowanych przez lata staropolskich receptur.

Czytaj więcej

 


 

17.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Firmę Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-Usługową WITEX

 

Firma „WITEX” istnieje od 1999 roku. Początki działalności oparte były na auto-holowaniu. Od 9 lat specjalizują się w przewozie osób. Współpracują zarówno z biurami podróży jak i z placówkami oświatowymi, oraz zakładami pracy i Urzędami Gmin.
W swojej ofercie posiadają autokary IVECO Euro Rider, Mercedes, Renault, Scania z pełnym wyposażeniem o wysokim standardzie, m.in.:

 • klimatyzacja
 • DVD
 • WC

 


 

18.10.2012

Od stycznia 2012 roku NS Konsulting Sp. z o. o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt „Akademia przywódców”.
Celem szkoleń organizowanych w ramach tego projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w zakresie szeroko rozumianego zarządzania personelem zatrudnionych w MMŚP, które posiadają siedzibę lub formalnie wyodrębnioną jednostkę na terenie woj. mazowieckiego-subregionu radomskiego. Pracownicy tych przedsiębiorstw powinni być zatrudnieni/wykonywać pracę lub być mieszkańcami (w rozumieniu KC) na terenie subregionu radomskiego.
W ramach projektu „Akademia przywódców” będą realizowane szkolenia „Zarządzanie personelem, czyli jak być dobrym przywódcą” w formie 6 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH (KAŻDY PO 8 GODZIN):

 • Być przywódcą,
 • Komunikacja w zespole,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Efektywna rekrutacja,
 • Dobra motywacja pracowników,
 • Flexi-praca,

 
Projekt skierowany jest do pracowników należących do kadry zarządzającej z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
 


 

18.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Firmę RADMOT

RADMOT jest firmą specjalizującą się w nowoczesnych technologiach obróbki metali. Wykonuje toczenie, frezowanie, wiercenie i gwintowanie. Na rynku polskim są jednym z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w branży. Głównymi partnerami są kontrahenci z obszaru Unii Europejskiej. Doświadczenia, które RADMOT zbiera od 1984 roku są skoncentrowane na przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, optycznym, elektrotechnicznym.

Firma powstała w 1984 roku jako zakład rzemieślniczy. Elastyczne i szybkie dostosowanie się do potrzeb rynku było przyczyną wielu zmian profilu produkcji. Unowocześnianie i rozbudowywanie parku maszynowego umożliwiło nam pozyskiwanie nowej kategorii klientów.

Czytaj więcej

 


 

19.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Zakłady Drzewne Gajewski

 

Firma Zakłady Drzewne Gajewski powstała w 1988 roku. Jest firmą rodzinną. Zaczynali od produkcji parkietów tradycyjnych takich jak parkiet lity, mozaika czy lamel. Dzisiaj idąc z duchem czasu włączyli do naszej oferty nowoczesny produkt – PARKIET LAKIEROWANY , gotowy, szybki w ułożeniu.

Firma dba o środowisko i wykorzystują cały surowiec dlatego z trocin produkujemy brykiet drzewny.
 
Od początku produkty zyskały akceptację i zaufanie klientów w naszym regionie. Obecnie produkty są dostępne niemal w całej Europie Zachodniej.

 
 
 
 
 
 

Czytaj więcej

 


 

19.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Stocznia Jachtowa Sułkowski

 

Stocznia Jachtowa „Sułkowski” powstała w 1978 r. Od początku działalności zajmują się budową jachtów żaglowych. Założycielem i właścicielem Stoczni jest Jerzy Sułkowski, firma zrodziła się z jego pasji, jaką jest żeglarstwo. Obecnie Stocznia jest profesjonalną firmą rodzinną, dzięki czemu każdego klienta traktują indywidualnie. Ponad 30 lat na rynku, pozwoliło zdobyć bogate doświadczenie w dziedzinie budowy jachtów żaglowych.
Pierwsze Sasanki, Maki, Foki czy Pegazy były produkowane w Stoczni jachtowej Sułkowski. Obecnie mogą poszczycić się dwoma rozpoznawalnymi liniami jachtów – Corveette, oraz Laguna jak również taką jednostką jaką jest Sasanka 660 Supernowa.
Siedziba znajduje się pod Radomiem, w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej gminy Zakrzew – w miejscowości Milejowice.
Ich konstrukcje można spotkać na akwenach w Polsce i Europie.
 

 
 
 
 
 
 

 


 

19.10.2012

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowe XXV Radomskie Dni Techniki, organizowane przez Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, które odbędą się w dniach 22-26 października 2012 r.

23 października odbędzie się konferencja „Szanse fotowoltaiki w warunkach polskich” organizowaną w dniu 23 października 2012r. przez Oddział Radomski SEP. W ramach konferencji będą zaprezentowane najnowsze rozwiązania czołowych firm sektora fotowoltaicznego zarówno podczas prezentacji jak i na zorganizowanej wystawie.
Konferencja jest skierowana do projektantów, elektryków, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, studentów i uczniów szkół technicznych.
 
Poniżej do pobrania:

 


 

20.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Siti-POL

 

Firma SITI-Pol istnieje od 1999r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów i użytkowników z branży maszynowej firma proponuje swoim odbiorcom jednostki napędowe firm SITI S.p.A , VEMAT, COEL oraz urządzenia łatwego startu, popularnie nazywane falownikami firmy Eura Drives.
Oferta obejmuje również akcesoria firmy AVE wykorzystywane do budowy systemów transportowych. Elementy te stanowią podstawę wykonania maszyn i urządzeń mechanicznych dla wielu dziedzin przemysłu.
Dzięki stałej współpracy z działem konstrukcyjnym producentów, Siti-POL jest w stanie dokonać doboru najbardziej nietypowych rozwiązań pod względem doradztwa technicznego, natomiast miła i fachowa obsługa Firmy dołoży wszelkich starań, by zapewnić dokonanie właściwego wyboru uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne.
Firma posiada główną siedzibę pod Radomiem w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej gminy Zakrzew – w miejscowości Milejowice oraz dobrze zaopatrzony magazyn w Koszalinie, dzięki czemu nasi Klienci z północnej Polski mogą szybciej uzyskać interesujące ich informacje i artykuły.
 

 
 
 
 
 

 


 

20.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy Zakłady Przetwórstwa Mięsnego SADEŁKO

 

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego SADEŁKO powstały w 1992 roku. Jest to firma rodzinna. Początkowo była to mała masarnia zatrudniająca kilkanaście osób. Obecnie, dzięki zmianom przystosowującym do norm Unii Europejskiej, jest przedsiębiorstwem dającym miejsca pracy ponad 100 osobom. W lutym 2006 roku firma wdrożyła system służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności HACCP, Dobrą Praktykę Higieniczną GHP oraz Dobrą Praktykę Produkcyjną GMP.

Firma posiada własną linię ubojową, linię rozbiorową oraz linię produkcyjną, co sprawia, że jest w dużym stopniu niezależna.
Lepszemu rozwojowi Zakładu sprzyja, wciąż rozrastająca się, sieć własnych hurtowni i sklepów zlokalizowanych na terenach województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.
Główną siedzibę Zakład Przetwórstwa Mięsnego SADEŁKO zlokalizowany jest w Jedlińsku. Firma posiada hurtownie w Warszawie i sklepy firmowe m.in. w Radomiu, Jedlińsku, Skaryszewie i Warszawie.
Rozumiejąc potrzeby współczesnego rynku, staramy się produkować nasze wyroby, łącząc nowoczesną technologię z tradycją polskiego smaku.
 

 

 


 

21.10.2012

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna mają zaszczyt zaprosić Państwa na II seminarium: Nasz lokalny potencjał, co możemy zrobić dla siebie?, które odbędzie się w dniu 23.10.2012r w P.P.H.U. „METROL” w Zwoleniu, ul. Kochanowskiego 100.
W programie m.in. Przedstawienie lokalnej strategii innowacji przez LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój.
 
Do udziału zapraszamy:

 • przedsiębiorców z sektora MŚP
 • organizacje przedsiębiorców: organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia,
 • przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawicieli świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości.

Udział w seminariach jest BEZPŁATNY. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe oraz catering.
 

Program seminarium

 


 

21.10.2012

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy BingoSPA

 

BingoSpa to producent i importer surowców, marka kosmetyczna obecna w kilkunastu krajach, która istnieje od 1988 roku i oferuje około 500 kosmetyków. Firma skupia się na sprzedaży internetowej, a główną siedzibę w Polsce ma w podradomskich Milejowicach.
Marka BingoSpa to energetyczne kosmetyki z całego świata, komponenty do zabiegów domowego SPA, kolagen, borowina, olej arganowy, keratyna, kwas glikolowy, kwasy AHA, sól i błoto z Morza Martwego. Zaawansowana pielęgnacja twarzy, włosów i ciała. Wyszczuplanie, cellulit, trądzik, rozstępy, zdrowe stopy, szampony bez sles, odżywki i kuracje do włosów, sole do kąpieli i okładów, kremy i maski do twarzy.
W kosmetykach BingoSpa znajdują się głównie surowce naturalne, ekstrakty roślinne i niespotykane kompozycje zapachowe z całego świata.

 

 


 

22.10.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 
Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 10.2012 r. do 09.11.2012 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
 
Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
 
LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

22.10.2012


Jeśli chcą Państwo podnieść swoje kompetencje, organizacji w której Państwo działają, lub założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny”,mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych szkoleń e-learningowych dla mieszkańców powiatów:

 • przysuskiego
 • radomskiego
 • szydłowieckiego
 • zwoleńskiego

którzy aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swoich miejscowości lub organizacji.
E-learning to prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i poza formalnej. Pozwala na udział w kursie czy szkoleniu, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki.

Zapraszamy do szkoleń z zakresu:

 • Prawno-technicznych aspektów funkcjonowania organizacji społenościowych
 • PR i promocji NGO, reklamy społecznej
 • Tworzenie partnerstw i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną
 • Sponsoringu i fundraisingu
 • Pozyskania środków na działanie i rozwój
 • Zarządzania, monitoringu i ewaluacji projektów
 • Alternatywnych źródeł
 • Finansów w organizacji pozarządowej
 • Zasad i przepisów dotyczących organizacji wolontariatu.

 
Zachęcamy do współpracy!

Pobierz ulotkę

 


 

23.10.2012

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, pod tytułem: „Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność? Budowa partnerstwa na rzecz promocji gmin i powiatów Mazowsza” realizowaną w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Celem konferencji jest zainicjowanie debaty na temat wspólnej promocji i wzmocnienia konkurencyjności Mazowsza.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem regionalnym i gospodarczym Mazowsza, jego promocją oraz podnoszeniem konkurencyjności województwa mazowieckiego: Lokalne Grupy Działania, władze samorządowe różnych szczebli, organizacje turystyczne, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, organizacje działające w obszarze rozwoju lokalnego, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i badawcze.
 
Konferencja będzie miała charakter branchu, podczas którego będzie można swobodnie podyskutować na temat budowania wspólnej strategii promocji gmin i powiatów Mazowsza.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały informacyjne, poczęstunek, bezpłatne miejsca parkingowe.
Konferencja odbędzie się 29 października 2012 w Klubie Arco, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 19 w Warszawie, w godzinach 11:00 – 13:00.
 
Poniżej do pobrania:
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

 


 

30.10.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w „III Forum Open Days Mazowsze”, które odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2012 roku w Warszawie w hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.
 
W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców i samorządów, tzw. mechanizmy zwrotne z programu RPO WM. W programie także informacje o nadchodzącym konkursie dotacji na projekty z zakresu gospodarki odpadami, który uruchomiony zostanie jeszcze w tym roku.
 
Dwudniowe forum ma charakter konferencyjno – wystawienniczy. Na przestrzeni trzech sal do dyspozycji uczestników znajdą się zarówno eksperci od unijnych dotacji, jak i sami beneficjenci, którzy już skorzystali ze środków RPO WM i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z procesu aplikowania i rozliczania europejskiego wsparcia.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 07 listopada 2012 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg dla osób spoza Warszawy i jej okolic,
 
Ze względu na ograniczoną pulę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Poniżej do pobrania:
Ankieta Zgłoszeniowa
Program III Forum Open Days Mazowsze

 


 

<- Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik