NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Październik 2013

02.10.2013

Czy wiecie Państwo na czym polega współpraca w ramach inicjatywy klastrowej albo grupy branżowej i jakie korzyści można osiągnąć z jej funkcjonowania?

Czy wiecie, iż w nowym okresie programowania 2014 – 2020 powyższe inicjatywy mogą liczyć na znaczne wsparcie finansowe z funduszy europejskich i to zarówno na szczeblu regionalnym jak też krajowym ?

Czy słyszeliście Państwo np.: o platformach zakupowych opartych na porozumieniach inicjatyw klastrowych, umożliwiających lepszą pozycję negocjacyjną podmiotów w nich zrzeszonych w przypadku zakupu różnorodnych usług?

 

Mając na uwadze korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami z tzw. branży kreatywnej skupionej wokół celu jakim jest budowanie marki regionu jako centrum kulturalnego kraju, w ramach inicjatyw klastrowych, a także możliwości ich finansowania w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 z funduszy UE, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie dotyczącym organizacji spotkań inicjatyw klastrowych/grup branżowych z terenu województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu systemowego pn.Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie mogą uczestniczyć wszelkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach inicjatywy klastrowej, w szczególności: przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele środowiska naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Celem projektu jest utworzenie inicjatywy klastrowej opartej na podmiotach z powyższej branży z  terenu woj. mazowieckiego, w oparciu o działania doradcze finansowane w ramach projektu. Efektem końcowym realizowanych działań będzie opracowanie przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi stosownej strategii rozwoju, pozwalającej w przyszłości utworzyć właściwy klaster branżowy.

Zaproszenie na konferencje

Program konferencji

 


 

06.10.2013

Zapraszamy do współredagowania serwisów internetowych Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Serdecznie zachęcamy Państwa do współredagowania serwisów internetowych Lokalnej Grup Działania „Razem dla Radomki”. Portale www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl oraz www.innowacyjnaradomka.pl miesięcznie odwiedza ponad 40 tysięcy internautów. Są one popularnymi witrynami wśród mieszkańców naszego regionu, którzy poszukują najważniejszych informacji związanych z życiem naszych gmin.

Za pośrednictwem naszych witryn internetowych możemy informować o wydarzeniach, które mają miejsce w Państwa miejscowościach. Chętnie przedstawimy ciekawe inicjatywy odbywające się w placówkach kulturalnych, oświatowych; projekty i działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, a także również te, które realizują przedsiębiorcy czy osoby prywatne.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy kierować materiały na adres mailowy stowarzyszenia: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

06.10.2013

Czy innowacje społeczne mogą przynosić zysk? Otóż mogą a nawet powinny. Ten właśnie aspekt różni je od działań o charakterze charytatywnym. Dzięki nowatorskim inicjatywom regionalnym, jak projekt „CSR drogą do innowacji”, firmy sektora MŚP mają szansę nauczyć się jak czerpać korzyści z prospołecznych rozwiązań.

W ramach projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA i Dolnośląski Związek Pracodawców  w partnerstwie ponadnarodowym z firmą Goodbrand&Company z Wielkiej Brytanii, stworzono unikatowy model biznesowy Arinova CSR Leader Thinking, który wskazuje firmom jak wdrażać założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, by przekładały się one na wymierne korzyści, pomagały w budowaniu pozycji firmy na rynku i wzmacniały jej innowacyjność.

Idea CSR wdrażana jest przez międzynarodowe korporacje na całym świecie i od dziesięcioleci wzmacnia ich potencjał innowacyjny, pozwalając im wypracować trwałą przewagę nad konkurencją. W czasach coraz mocniej odczuwalnego kryzysu gospodarczego koncepcja ta może być szansą dla przedsiębiorstw funkcjonujących na mniejszych, rodzimych rynkach.

Chcemy pokazać, że idea CSR nie jest domeną wyłącznie dużych korporacji, ale opłaca się z wielu powodów także średnim i małym firmom – podsumowuje Koordynatorka Projektu, Aleksandra Spychalska. – Stosować innowacje społeczne można, nie mając pojęcia o ich istnieniu. Jednak nie ma wątpliwości, że tylko świadome i planowe ich wdrażanie niesie firmom korzyści stricte biznesowe. Naszym celem jest przekonać o tym małe i średnie przedsiębiorstwa w całym regionie – z korzyścią dla wszystkich. – dodaje Spychalska.

Źródło: Portal Innowacji

Czytaj więcej

 


 

09.10.2013

Celem projektu jest promocja wśród producentów i konsumentów najlepszych praktyk w zakresie produktu tradycyjnego, lokalnego, regionalnego, ekologicznego na poziomie ogólnokrajowym. Promocja ta opiera się na pokazaniu modelowych przykładów działań związanych z wytwarzaniem tych produktów. Zapraszamy do zakładki KLUB DOBRYCH PRAKTYK , gdzie można wymienić się doświadczeniami.

W ramach projektu realizowane będą między innymi następujące działania:

a) Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wytwarzania, promocji, budowania marki i dystrybucji produktów lokalnych/regionalnych/tradycyjnych na poziomie ogólnokrajowym.

b) Organizacja konferencji wojewódzkich dla producentów.

c) Interaktywna strona internetowa.

d) Filmem edukacyjno-szkoleniowy.

e) Wydanie broszury – poradnika szkoleniowego pt.: „Produkt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja – kompendium dobrych praktyk”.

f) Podręczna mapa dobrych praktyk.

g) Konferencja krajowa.

Czytaj więcej

Pobierz Broszurę

 


 

10.10.2013

Projekt „Intermentoring w małej firmie – zarządzania kompetencjami” jest realizowany przez Collegium Civitas w okresie od 1.12.2011 do 30.11.2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,  Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Projekt współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzrost przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników różnych generacji w małych przedsiębiorstwach, działających na terenie województwa mazowieckiego, dzięki opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu innowacyjnej Platformy Zarządzania Kompetencjami. Platforma Zarządzania Kompetencjami to internetowa aplikacja, która pozwala na zarządzanie firmą z  poziomu strategii i z poziomu zasobów ludzkich. Innowacyjna Platforma Zarządzania Kompetencjami służy pracownikom i osobom zarządzającym małymi przedsiębiorstwami z terenu województwa mazowieckiego.

 


 

15.10.2013

mapka2

Okres spowolnienia gospodarczego stawia przed polskimi przedsiębiorstwami nowe wyzwania, między innymi związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu. Jednym z rynków o najwyższym potencjale jest Rosja. Choć ten kierunek ekspansji jest coraz częściej rozważany przez polskie firmy, rodzimi przedsiębiorcy  zgłaszają liczne obawy związane z wejściem na rynek rosyjski, z których najważniejsze to: trudności w pozyskaniu wiarygodnych kontrahentów oraz pełnej i wiarygodnej informacji o rynku i wymogach administracyjnych związanych z prowadzeniem działań eksportowych oraz wysokie ryzyko prowadzenia działalności na rynku rosyjskim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorstw – Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur we współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz działającym na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Informacyjnym Centrum Wspomagania Biznesu INOK przygotował kompleksowy program wspierający polskie firmy w procesie wejścia i prowadzenia działalności na rynku rosyjskim. Program zakłada realizację trzech etapów:

I.Upowszechnienie informacji o potencjale współpracy firm polskich i rosyjskich oraz podstawowych zasadach prowadzenia eksportu towarowego do Rosji

II.Poszukiwanie partnerów biznesowych po stronie rosyjskiej, analiza rynku w kontekście wymogów i potencjałów poszczególnych branż

III.Wsparcie w procesie finalizacji i realizacji kontraktów na terenie Federacji Rosyjskiej od strony prawnej, finansowej, logistycznej, etc. Celem programu jest nie tylko (jak ma to miejsce w ramach wielu innych przedsięwzięć) dostarczenie podstawowych informacji o rynku rosyjskim, ale przede wszystkim praktyczne ułatwienie polskim przedsiębiorstwom lub grupom przedsiębiorstw zaistnienia na tym rynku oraz kompleksowe wsparcie w procesie prowadzenia współpracy gospodarczej z Rosją poprzez zminimalizowanie ryzyk związanych z realizacją procesów biznesowych. Spotkanie, stanowiące pierwszy etap programu, będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z informacjami o potencjale handlowym rynku rosyjskiego oraz skorzystania z wiedzy ekspertów oraz przedstawicieli organizacji okołobiznesowych i urzędów działających na terenie Federacji Rosyjskiej.

 

Czytaj więcej

 


 

20.10.2013

Energia jest nam niezbędna do życia. Używamy jej do przygotowywania posiłków i oświetlania otoczenia. Od niej zależy nasz komfort cieplny i dostęp do informacji. Wszystko co konsumujemy, żywność, czy sprzęt AGD potrzebuje energii. Jest tak powszechna, że na ogół o niej nie myślimy. Po prostu jest. Możemy ją pozyskiwać np. z paliw kopalnych, biomasy, słońca czy wiatru, jednak zawsze, świadomie bądź nie, dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy podażą i popytem na energię elektryczną. O tym, jak jest nam energia niezbędna przekonujemy się, gdy jej dostawy są przerwane. Obwiniamy wówczas państwo za bezczynność i brak działań dla zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa energetycznego.

Według najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opublikowanego kwietniu br., w 2030 roku odnawialne źródła energii mogą zaspokajać aż 67% światowego zapotrzebowania na energię. Czy jednak tak się stanie, zależy od podejmowanych dziś decyzji politycznych. W 2010 roku około 21% globalnej energii pierwotnej pozyskiwane było ze źródeł odnawialnych. W Polsce energia odnawialna stanowiła zaledwie 7,7 %.

Przedstawiamy Państwu artykuł Prezesa Krajowej Izby Biopaliw, dr Tadeusza Zakrzewskiego, pt. "Energetyka odnawialna: rewolucja pod strzechami".


Zobacz artykuł

 


 

22.10.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące:

 

  1. „Pomoc publiczna w ramach RPOWM 2007-2013” w terminie: 29.10.2013 Ankieta zgłoszeniowa Program
  2. „Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach RPOWM 2007-2013” w terminie: 30.10.2013 Ankieta zgłoszeniowa Program
  3. „Ewidencja księgowa w kontekście rozliczenia projektów w ramach RPO WM 2007-2013” w terminie 05.11.2013 Ankieta zgłoszeniowa

wszystkie szkolenia odbędą się w Radomiu.

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 to złożony  proces inwestycyjny. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców organizujemy szkolenia specjalistyczne, które pomogą Państwu właściwie przegotować się do rozliczanie uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz właściwie przygotować się  do aplikowani o środki w ramach nowej perspektywy finansowej.  

Ankiety zgłoszeniowe na szkolenie należy przesyłać wyłącznie droga mailową na adres specjalistyczne2013@mazowia.eu. Dodatkowo informujemy, że o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie mogą zostać zakwalifikowane tylko 2 osoby z danej instytucji

Regulamin

 

 

 

 

 


 

28.10.2013

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcenie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W krajach członkowskich organizowane będą różnorodne wydarzenia o charakterze promocyjno-informacyjnym skierowane do funkcjonujących i potencjalnych przedsiębiorców m.in. konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty, konkursy, targi, wystawy i dni otwarte.

Ministerstwo Gospodarki wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego zachęca do realizowania projektów promujących przedsiębiorczość, w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat korzystania z logo SME Week oraz zamieszczania wiadomości o planowanych przedsięwzięciach w „Bazie wydarzeń” Komisji Europejskiej można uzyskać u Narodowego Koordynatora ds. Europejskiego Tygodnia MSP w Ministerstwie Gospodarki.

W miesiącu listopadzie Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” udostępni swoje strony internetowe dla promocji przedsiębiorczości i przedsiębiorców. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru działania LGD mogą zaprezentować swoją ofertę, produkty, usługi i pomysły związane z prowadzoną działalnością. Kontakt w sprawie możliwości zaprezentowania oferty Swojej firmy prosimy kierować do Arkadiusza Ostrowskiego, telefonicznie pod nr tel. 48 38 58 996 lub mailowo pod adres: promocja@razemdlaradomki.pl

 


 

 

Copyright by Paweł Słabik