NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Co to jest TRIZ?

Co to jest TRIZ?


Wstep

Cały blok wstępu do TRIZ – to nieznaczny skrót artykułów publikowanych na łamach „Młodego Technika’ w latach 2005 – 2007. To nie jest podręcznik TRIZ, a jedynie dość dokładna prezentacja metod i narzędzi tej metodyki. Niektóre fragmenty prezentacji będą tłumaczeniem podręczników TRIZ, a cały tekst będzie stopniowo, w miarę rozwoju strony, zastępowany wersją podręcznikową, dostępną w trybie e-książki. Całość publikowanych tu tekstów jest częściowo wolnym tłumaczeniem, częściowo adaptacją tekstów dostępnych na rosyjskich stronach internetowych Fundacji Alschuller TRIZ, a częściowo wynika z praktyki własnej autora, opartej w całości na teorii Henryka Saulowiocza Alszullera.

 
Henryk Saulowicz Altszuller

Henryk Altszuller –urodził się 15.10.1926 roku w Taszkiencie. Rodzice jego byli dziennikarzami. W 1931 roku przeprowadzili się do Baku (Azerbejdżan) gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W szkole podstawowej i średniej był bardzo dobrym uczniem. Po maturze wstąpił do Azerbejdżańskiego Instytutu Przemysłowego na Wydział Technologii i Mechanizacji Przemysłu Naftowego. Będąc na I roku studiów, zgłosił się ochotniczo do wojska, gdzie podjął naukę w 21 Wojskowej Szkole Lotniczej. Po wojnie skierowano go do Baku i tam pracował w sekcji wynalazczości Kaspijskiej Floty Wojennej. Od 1946 roku głównym jego życiowym celem stała się teoria wynalazczości, w postaci już dojrzałej – po 50 latach pracy – znana powszechnie jako TRIZ. Zasadniczym postulatem TRIZ jest twierdzenie: „skoro techniczne systemy rozwijają się wg określonych prawideł, to te prawidła można odkryć i wykorzystać dla stworzenia algorytmów rozwiązywania zadań wynalazczych”.

 
Początek TRIZ – wektor inercji

Henryk Altszuller spędził jakiś czas w komórce wynalazczości Kaspijskiej Floty Wojennej. Ciekawostką – być może bez znaczenia – jest fakt, że Albert Einstein też pracował w biurze patentowym! Przeglądanie dziesiątków i setek opisów wynalazków, ulepszeń i wniosków racjonalizatorskich, to najwyraźniej bardzo rozwijające zajęcie! Rodzi szereg pytań, w rodzaju:

 • czy to tak trudno zostać wynalazcą?
 • w czym tkwi istota „wynalazczości”?
 • dlaczego Edison „musiał” wykonać 1200 prób z włóknem do
  żarówki, skoro już od 10 lat znany był układ okresowy
  Mendelejewa, pozwalający rozwiązać ten problem „jednym
  ruchem”?
 • dlaczego wiele wynalazków „czekało” wiele lat, mimo że
  znacznie wcześniej były warunki na ich wynalezienie i realizację?

 

Pełen dokument PDF do pobrania: tutaj

Więcej informacji na stronie: www.triz-innowacje.pl


← Archiwum

Copyright by Paweł Słabik