NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

Projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku i rozwija się systematycznie. Konsekwentnie identyfikujemy, wyróżniamy i promujemy inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach konkursu.
 
Często pada pytanie czy nasza firma jest innowacyjna ?
Czy warto o tym poinformować swoich klientów ?
 
W ramach naszego konkursu identyfikujemy i promujemy innowacje na różnych poziomach skomplikowania i zaawansowania. Innowacje to nie są tylko przełomowe rozwiązania technologiczne na świecie, wynalazek nowego urządzenia czy nowa metoda technologiczna. W ramach naszego konkursu zajmujemy się również innowacjami na poziomie krajowym, branżowym i regionalnym.
Podstawą oceny otrzymywanych ankiet jest m.in. ocena prezentowanego rozwiązania w porównaniu z innymi zgłoszeniami otrzymanymi od uczestników w danej kategorii i podkategorii z danego województwa. Patrząc na historię naszego konkursu wygrywają w nim zarówno rozwiązania innowacyjne na poziomie danego regionu (jest szansa wygranej w jednej z 16 edycji regionalnych) jak i bardziej zaawansowane rozwiązania triumfują w edycji ogólnopolskiej. Jeżeli chodzi o informację dla Państwa klientów – fakt bycia podmiotem innowacyjnym i rozwojowym jest coraz częściej istotną informacją przynajmniej dla pewnej grupy Państwa klientów. Prosimy sprawdzić zarówno wyniki regionalne jak i ogólnopolskie z poprzednich lat, gdzie jasno widać jak dużo podmiotów małych i średnich miało okazje otrzymać wyróżnienia i nagrody.
Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii Inspirująca firma. Nowa kategoria dotyczy opisu korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia rozwiązań telco/IT w ocenianym podmiocie.
W konkursie można wziąć udział w kilku kategoriach jednocześnie np. startując w kategorii innowacyjny produkt/usługa, inspirująca firma, dynamiczniej rozwijająca się firma (brane są pod uwagę tylko uzyskane wyniki finansowe) czy też w bardziej zaawansowanej kategorii innowacyjna firma. Start w kilku kategoriach jednocześnie podnosi szansę na wygraną a wiąże się tylko z nieco większym nakładem czasowym (wypełnienie kilku ankiet). Warto zwrócić uwagę, że wypełniamy tylko te fragmenty ankiet, które dotyczą wybranych przez nas kategorii – pozostałe miejsc pozostawiamy niewypełnione.
 
Poza tytułami i wyróżnieniami w obecnej edycji konkursu nasi Partnerzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla laureatów:
– promocja „Firmowe Korzyści Orange dla Liderów Innowacji I Rozwoju” – przygotowana przez Orange – szczegóły
– ultrabook-i ufundowane przez Intel Technology Poland,
– smartfony – ufundowane przez Sony Mobile Communications,
– sprzęt elektroniczny – ufundowany przez Dom Inwestycyjny Investors S.A.,
– zaświadczenia/certyfikaty Firmy Wiarygodnej Finansowo – ufundowane przez Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” S.A.,
Łączna wartość nagród rzeczowych przekracza 100 tys zł.
Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju- 2012” został objęty Patronatem m.in. przez:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałków poszczególnych województw.
Mecenasem tegorocznej edycji jest Orange. Partnerami Technologicznymi są Intel Technology Poland oraz Sony Mobile Communications. Partnerem Merytorycznym jest Dom Inwestycyjny Investors S.A.
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiet i przesłania ich na adres Organizatora.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2012r.
 

Pobierz ankietę „Innowacyjna Firma”

Pobierz ankietę „Inspirująca Firma”

Zobacz plakat

Copyright by Paweł Słabik