NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt: Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej

Projekt jest skierowany do wszystkich podmiotów, które odczuwają deficyt danych i analiz w obszarze zmian gospodarczych na Mazowszu. Nasze działania w szczególności kierujemy do:

 
 
 

  • Przedsiębiorców
  • Jednostek samorządu terytorialnego
  • Instytucji edukacyjnych
  • Instytucji rynku pracy
  • Ośrodków nauki
  • Instytucji otoczenia biznesu

 

Wyniki badań prowadzonych w ramach MCIG mogą stać się podstawą do wnioskowania, podejmowania działań naprawczych w określonych obszarach, jak również alokowania środków publicznych na realizację określonych polityk w regionie. Uzyskane wyniki badań mogą stać się podstawa do projektowania i podejmowania skutecznych działań na rzecz popraw sytuacji w regionalnej gospodarce i na lokalnym rynku pracy.

 

Wiarygodna i profesjonalna analiza trendów rozwojowych zostanie zrealizowana poprzez zaangażowanie szerokiego, interdyscyplinarnego grona ekspertów i prkatyków z różnych dziedzin. Liczymy że dzięki temu uda nam się uchwycić dynamikę zmian w gospodarce regionalnej, a prezentowane dane będą aktualne i uzupełnią wielowymiarową rzeczywistość mazowieckiej gospodarki.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik