NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Społeczeństwo informacyjne

W dzisiejszych czasach informacja wydaje się być najcenniejszym towarem. Cenniejszym nawet od dóbr materialnych.  Zdobycie jej, odpowiednie przetworzenie oraz właściwe użycie mają kluczowe znaczenie w relacjach społecznych i gospodarczych państw.

Społeczeństwo informacyjne  (SI) można określić jako nowy rodzaj społeczeństwa w którym informacja jest najcenniejszym dobrem. Wykształcenie się SI datowane jest  na przełom XX i XXI wieku. Jest to stosunkowo niedawno.  Na rozwój SI wpłyną proces globalizacji, postęp nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz narastająca liczba danych.

 

Czytaj całość

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik