NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Wolanowie – 18.03.2013 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20. Spotkanie poprzedzi seminarium pt. „Leader w okresie 2014-2020”.
 
Podczas zebrania zaprezentowane zostanie sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Przedstawione zostaną projekty zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik