NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

„Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego”

Przedstawiamy projekt dokumentu pn „Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego”, stanowiącym załącznik do projektu „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020”. Dokument ten zawiera m.in. krótki opis wytypowanych wstępnie czterech obszarów specjalizacji regionalnej Mazowsza. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest jednym z narzedzi programowania polityki innowacyjności w kontekście realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Polega na koncentracji występujących w regionie zasobów materialnych i wiedzy na ograniczonej liczbie priorytetów gospodarczych.

Pobierz dokument

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik