NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Bezpłatne szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące:

 

  1. „Pomoc publiczna w ramach RPOWM 2007-2013” w terminie: 29.10.2013 Ankieta zgłoszeniowa Program
  2. „Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach RPOWM 2007-2013” w terminie: 30.10.2013 Ankieta zgłoszeniowa Program
  3. „Ewidencja księgowa w kontekście rozliczenia projektów w ramach RPO WM 2007-2013” w terminie 05.11.2013 Ankieta zgłoszeniowa

wszystkie szkolenia odbędą się w Radomiu.

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 to złożony  proces inwestycyjny. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców organizujemy szkolenia specjalistyczne, które pomogą Państwu właściwie przegotować się do rozliczanie uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz właściwie przygotować się  do aplikowani o środki w ramach nowej perspektywy finansowej.  

Ankiety zgłoszeniowe na szkolenie należy przesyłać wyłącznie droga mailową na adres specjalistyczne2013@mazowia.eu. Dodatkowo informujemy, że o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie mogą zostać zakwalifikowane tylko 2 osoby z danej instytucji

Regulamin

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik