NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Platforma Wspieramy e-biznes

W ramach Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt systemowy, polegający na uruchomieniu internetowej Platformy Wspieramy e-Biznes – web.gov.pl promującej tworzenie w firmach nowych, innowacyjnych e-usług oraz innowacyjnych rozwiązań B2B. Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Platforma Wspieramy e-biznes – web.gov.pl to odpowiedź na potrzeby mikro, małych i średnich firm poszukujących informacji na temat prowadzenia biznesu w sieci.

Zadaniem serwisu jest:

  • zachęcenie obecnych i przyszłych przedsiębiorców do rozpoczęcia biznesu w Internecie,
  • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami działającymi w e-biznesie,
  • promocja innowacyjnych pomysłów na e-usługi i technologie B2B,
  • przekazanie praktycznych informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie e-biznesu ze środków, Unii Europejskiej, oraz jak prowadzić i rozliczyć projekt.

Dla korzystających ze wsparcia Unii Europejskiej przydatny będzie rozbudowany system informatyczny, który:

  • ułatwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu on-line,
  • pozwoli na monitorowanie postępów w ocenie projektu,
  • udostępni odpowiedzi ekspertów PARP na najciekawsze zapytania dotyczące składania wniosków.

ZAPRASZAMY NA WEB.GOV.PL!

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik