NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Targi Nauki i Kooperacji

Zapraszamy serdecznie na Galę Otwarcia drugiej edycji Targów Nauki i Kooperacji, która odbędzie się 9 września br. o godz. 10.00 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Targi Nauki i Kooperacji to wydarzenie, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat innowacyjnych rozwiązań nauki, a także ich roli w rozwoju przedsiębiorstw, przedstawienie oferty instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu i zaprezentowanie osiągnięć w zakresie wdrażania innowacji.

Targom towarzyszyć będzie konferencja pt.: „Wykorzystaj swoją kreatywność: generowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych”. Jej program można znaleźć tutaj

Targi Nauki i Kooperacji, inicjatywa promująca postawy proinnowacyjne w regionie województwa mazowieckiego, organizowane są ramach projektu systemowego pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI), realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik