NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konferencja E-Administracja dla Biznesu 2015

Postępująca informatyzacja w niemal każdej dziedzinie życia stała się faktem. Jej szczególny wpływ na gospodarkę sprawia, że konieczne jest podjęcie tematu elektronizacji usług administracji publicznej w Polsce. Niezbędne jest poznanie oczekiwań biznesu oraz wypracowanie przez administrację nowych i efektywnych rozwiązań, które wyznaczą kierunki rozwoju współczesnej e-administracji. Konferencja „e-Administracja dla Biznesu” ma to umożliwić. Konferencja jest współorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja odpowie m.in. na pytania:

• Czego oczekuje biznes od administracji?
• W jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja
• Jak zmieni się jakość usług administracji publicznej w Polsce?

Ważnym punktem konferencji będzie prezentacja dobrych praktyk, rozwiązań i wdrożeń z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych i wspólna debata. Kluczem do dalszego rozwoju e-usług publicznych powinna być współpraca między administracją a biznesem, umożliwiająca świadczenie usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców.Właśnie dlatego konferencja e-Administracja dla Biznesu 2015 skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w informatyzację państwa, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu. Będziemy również gościć przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego.

W programie:

• wystąpienia ekspertów, panele dyskusyjne
• prezentacje dobrych praktyk z kraju i zagranicy
• wystawa i punkty informacyjne o e-usługach
• networking, koktajl

Zapraszamy:

• przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej
• przedsiębiorców i menedżerów,
• instytucje otoczenia biznesu
• przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego

Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu e-SENS oraz e-CODEX.

Termin i miejsce

14-15 kwietnia 2015 r., Warszawa, Centrum konferencyjne Legia Warszawa

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik