NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zapraszamy na „Dzień Przedsiębiorcy”

MINISTERSTWO GOSPODARKI

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na obchody Dnia Przedsiębiorcy. Wydarzenie z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego odbędzie się 28 września 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. W programie m.in. konferencje i seminaria na temat wsparcia eksportów i wykorzystania funduszy UE a także możliwość konsultacji biznesowych z ekspertami.

 

W ramach Dnia Przedsiębiorcy odbędą się m.in. konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego MG pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” oraz seminaria „Wsparcie z funduszy europejskich dla przedsiębiorców” i „Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”.

 

Zgłoszenia udziału

64 numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki. Zachęcamy do lektury!

biuletyn64Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury sierpniowego numeru naszego wydawnictwa, które przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

  Miesiąc wrzesień to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – w ramach nowej perspektywy unijnej – Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Leader jest inicjatywą oddolną, dlatego zachęcamy serdecznie Państwa do współpracy, aktywnego włączenia się w przygotowywany przez nas dokument, poprzez dzielenie się uwagami, przedstawianiem swoich pomysłów, inicjatyw które mogłyby zostać sfinansowane ze środków które otrzyma LGD, jak również poprzez udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, na które serdecznie zapraszamy. W dalszej części biuletynu prezentujemy informacje o naszej nowej publikacji, która opisuje 106 projektów które otrzymały wsparcie finansowe ze środków „Razem dla Radomki” w minionej perspektywie Osi 4 Leader w latach 2009-2015. Przedstawiamy aktywne środowiska w Wieniawie: po raz kolejny informujemy o LAMIE – aktywnej młodzieży z Wieniawy oraz informujemy o nowej organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju Pogroszyna. Opowiemy też o wakacjach dzieci i młodzieży z Jedlińska, którzy uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Rak” oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej z Jedlińska.

   Oczywiście to nie wszystkie wiadomości, które przedstawiliśmy na łamach Biuletynu, dlatego tym bardziej zachęcamy do jego lektury. Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem www.razemdlaradomki.pl

   Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne nt. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” Przyjdź i zgłoś swoją inicjatywę do dofinansowania.

   NowyLeaderA3PrzytykJeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą, mięć wpływ na inwestycje które będą realizowane w Twojej gminie – to serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowo-informacyjne, mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 – dokumentu który określać będzie kierunek rozwoju obszaru LGD w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Podczas spotkań przedstawimy informacje o realizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w okresie lat 2009-2015 programie Leader, podczas którego sfinansowane zostało 106 projektów na terenie gmin LGD o wartości ok. 12 mln złotych, jak również wskażemy informacje o nowym okresie wdrażania wsparcia unijnego skierowanego na obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówione zostaną główne kierunku rozwoju obszarów wiejskich, przygotowana zostanie diagnoza, wskazane zostaną potrzeby i działania mające na celu wykorzystanie potencjału Państwa społeczności. W trakcie spotkania będą mogli Państwo przedstawić inicjatywy które powinny otrzymać wsparcie finansowe z unii europejskiej- zarówno w zakresie działań dla osób chcących założyć lub rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą i rolniczą; projektów inwestycyjnych i działań tzw. „Małe Granty” związanych z aktywizacją obszarów wiejskich. Spotkanie adresowane jest do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, osób fizycznych, przedstawicieli instytucji kultury, sportu, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych.

     Za nami spotkania w Przysusze i Jedlińsku. Zapraszamy na następne które odbędą się w następujących terminach:
     11.09.2015 r. – Urząd Gminy Przytyk, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Zachęta 57,
     14.09.2015 r. – Urząd Gminy Wolanów, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Radomska 20,
     16.09.2015 r. – Urząd Gminy Wieniawa, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Kochanowskiego 88
     18.09.2015 r. – Urząd Gminy Zakrzew, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), Zakrzew 51
     Serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia (informację zawierającą: Imię i nazwisko, telefon, adres email, oraz informację o reprezentacji sektora: społecznego/publicznego/prywatnego) prosimy przekazywać mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl lub pod nr 48 38 58 996.

     Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolnika. Regulacje prawne

     Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów, który cieszy się dużą popularnością wśród mniejszych gospodarstw jest sprzedaż produktów rolniczych bezpośrednio konsumentowi, z pominięciem pośredników. Należy jednak pamiętać, że wszystkie produkty muszą być wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      

     Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem opracowanym przez Iwonę Raszeję-Ossowską, w którym przedstawione są regulacje prawne dotyczące sprzedaży przez rolnika produktów żywnościowych – nieprzetworzonych i przetworzonych.

      

     POBIERZ PORADNIK

     Dofinansowanie dla samorządów do instalacji OZE

     nfigwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać od sierpnia br. Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

      Beneficjentami konkursu są: jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki lub stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach. Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a także wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

       W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym:w formie dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji), w formie pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku (na pozostałe koszty kwalifikowane). Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej

       Copyright by Paweł Słabik