NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

64 numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki. Zachęcamy do lektury!

biuletyn64Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury sierpniowego numeru naszego wydawnictwa, które przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

  Miesiąc wrzesień to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – w ramach nowej perspektywy unijnej – Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Leader jest inicjatywą oddolną, dlatego zachęcamy serdecznie Państwa do współpracy, aktywnego włączenia się w przygotowywany przez nas dokument, poprzez dzielenie się uwagami, przedstawianiem swoich pomysłów, inicjatyw które mogłyby zostać sfinansowane ze środków które otrzyma LGD, jak również poprzez udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, na które serdecznie zapraszamy. W dalszej części biuletynu prezentujemy informacje o naszej nowej publikacji, która opisuje 106 projektów które otrzymały wsparcie finansowe ze środków „Razem dla Radomki” w minionej perspektywie Osi 4 Leader w latach 2009-2015. Przedstawiamy aktywne środowiska w Wieniawie: po raz kolejny informujemy o LAMIE – aktywnej młodzieży z Wieniawy oraz informujemy o nowej organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju Pogroszyna. Opowiemy też o wakacjach dzieci i młodzieży z Jedlińska, którzy uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Rak” oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej z Jedlińska.

   Oczywiście to nie wszystkie wiadomości, które przedstawiliśmy na łamach Biuletynu, dlatego tym bardziej zachęcamy do jego lektury. Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem www.razemdlaradomki.pl

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik