NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Poradnik modelowej współpracy pomiędzy NGO a samorządem powiatowym

logoTo już trzecia informacja nt. ciekawych publikacji polecanych przez Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. W dniu dzisiejszych zachęcamy do skorzystania z materiałów zebranych w dwuczęściowej publikacji pt. „Multimedialny poradnik współpracy Lokalnych Rad Gospodarczych z samorządem powiatowym w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy”. Poradnik składa się z części merytorycznej, w której przedstawiono ramy prawne partycypacji w Polsce i na świecie, modelowe przykłady współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a pozostałymi interesariuszami kreującymi lokalną przedsiębiorczości i stan oraz strukturę lokalnego rynku pracy, zasady powołania i działalność Lokalnych Rad Gospodarczych jako zrzeszenia społecznego działającego na rzecz rozwoju gospodarczego regionu/powiatu i pełniącego funkcję doradczą wobec władz powiatów, odniesienia do źródeł finasowania inicjatyw partycypacyjnych zamierzających do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy w latach 2014-2020, zasady tworzenia Lokalnych Programów Rozwoju Przedsiębiorczości.

Integralną częścią poradnika są zalecane ćwiczenia oraz inne zawarte w poszczególnych plikach informacyjnych praktyczne rady ułatwiające nawiązanie i rozwijanie partycypacyjnych relacji pomiędzy przedstawicielami NGO i JST, opisy dobrych praktyk współpracy obu środowisk np. tworzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, Programów Promocji Zatrudnienia. Poradnik ma formę multimedialnego pokazu slajdów wzbogaconych komentarzem ustnym – zalecamy włączenie głośników. Publikacje mogą Państwo pobrać ze strony http://centrum-dialogu.org.pl/biuletyn

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik