NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Praktycznie rzecz biorąc …. czyli praktycznie o wdrażaniu programu rozwoju przedsiębiorczości.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją autorstwa Anity Frankowskiej pt. „Praktycznie rzecz biorąc” czyli poradnika na temat przebiegu realizacji przedsięwzięcia na terenie powiatu mińskiego wraz z wynikami ewaluacji i rekomendacjami dla innych powiatów wdrażających program rozwoju przedsiębiorczości.

 

Celem poradnika było przedstawienie etapów realizacji zamierzenia jakim było przygotowanie, wdrażanie i ewaluacja program rozwoju przedsiębiorczości. Publikacja zawiera wypracowane dobre praktyki, które mogą posłużyć innym powiatom przy budowaniu narzędzi wspierających przedsiębiorczość lokalną.

 

W poradniku opisano innowacyjne wskazówki modelowych rozwiązań w zakresie procedur realizacji lokalnej polityki gospodarczej na terenie powiatu. Przy ich przygotowaniu zastosowano zasady modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przygotowany modelowy wzorzec realizacji programu rozwoju przedsiębiorczości wykorzystuje trzy płaszczyzny współpracy: w zakresie tworzenia polityk publicznych, ich realizacji oraz tzw. infrastruktury współpracy.

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2

 

Praktycznie rzecz biorąc

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik