NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkanie dedykowane Forum Instytucji Otoczenia Biznesu na Mazowszu

24 marca br. przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (LGD) miał okazję uczestniczyć w spotkaniu Forum Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działającym na rzecz innowacyjności na Mazowszu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Tematem kluczowym były przygotowania do projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP.

 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik