NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Spotkanie dedykowane Forum Instytucji Otoczenia Biznesu na Mazowszu

24 marca br. przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (LGD) miał okazję uczestniczyć w spotkaniu Forum Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działającym na rzecz innowacyjności na Mazowszu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Tematem kluczowym były przygotowania do projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP.

 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik