NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

X edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Logo-mazowsze_m
Organizatorem X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Celem Konkursu jest promocja najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych produktów żywnościowych oraz wzmocnienie pozycji rynkowej produktów wytwarzanych przez mazowieckich producentów. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i innowacyjności przetwórstwa.
Konkurs służy także wsparciu budowy rozpoznawalnej marki regionu mazowieckiego. Przez „produkt” rozumie się wyroby, przetwory oraz surowce, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia (bez potrzeby obróbki cieplnej).
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Wójt Gminy Zakrzew – Sławomir Białkowski z nagrodą Zasłużony Promotor AGROBIZNESU.

agrobiznes_bialkowski_mPolecamy Państwu lekturę pierwszego w 2017 roku numery magazynu AGRO i Przyjaciele (102 numer), w którym przedstawiono m.in. obszerną foto-relację z Gali Agroprzedsiębiorcy RP, zaprezentowano zdobywców prestiżowych wyróżnień, oraz najciekawsze przedruki z wybranych miesięczników Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

  W wydawnictwie przedstawiono także informacje o Wójcie Gminy Zakrzew – Sławomirze Białkowskim który został uhonorowany szablą oficerską „Zasłużony Promotor Agrobiznesu”. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury artykułu dostępnego pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/agrobiznes_bialkowski.jpg

  Głośniej niż słowa

  185607,603622
  Dzięki inteligencji niewerbalnej umiemy zgadywać, co dzieje się w umyśle klienta i czy szef nie chce nas zwolnić
  — Od 60 do 90 proc. naszej komunikacji odbywa się poza słowami. Często ważniejsze od tego, co mówimy, jest sposób poruszania się, gestykulacji, pozycje, które przyjmujemy. Takie cechy, jak charyzma, inteligencja, wiarygodność są oceniane na podstawie niemych sygnałów — mówi Diana Nowek, ekspert z Instytutu Komunikacji Niewerbalnej.
   
  Zdaniem Diany Nowek nigdy nie zabraknie zawodów, które polegają na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Od dobrych relacji interpersonalnych zależy też nasze spełnienie w życiu prywatnym. Jeśli więc nie rozwiniemy tego, co Joe Navarro nazywa inteligencją niewerbalną, zawsze będzie nam doskwierał jakiś niedostatek i brak.
   
  Czytaj więcej

  Rozwijaj biznes inteligentnie

  Rozwijaj biznes inteligentnie
  Przedstawiamy Państwu broszurę „Rozwijaj biznes inteligentnie”. Publikacja zawiera usystematyzowane informacje na temat wybranych działań Programu. Będzie dla Ciebie przewodnikiem, źródłem wiedzy i inspiracji. Chcemy, żebyś w pełni skorzystał z ogromnych możliwości, jakie daje POIR.
   
  Broszura koncentruje się na zadaniach realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP jest Instytucją Wdrażającą POIR w zakresie wsparcia innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.
   
  Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem innowacyjnego biznesu, wdrażaniem nowatorskich rozwiązań, podejmowaniem rynkowych wyzwań. Liczymy, że zawarte tutaj informacje pomogą szczególnie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Tworzycie siłę polskiej gospodarki, dlatego chcemy Was wspierać przez całą drogę – od pomysłu do rynku!
   
  Pobierz publikację
  Źródło: parp.gov.pl

  Szkolenie językowe dla osób 50+ w ramach projektu EFS

  Plakat Rozwoj Umiejetnosci językowych kluczem do rynku pracy

  W ramach kursu każda grupa realizuje 120 godzin lekcyjnych na różnych poziomach zaawansowania.
  Zajęcia będą się odbywały na terenie gminy, w której uzbiera się grupa.

  Na chwilę obecną poszukiwane sa osoby, które:

  • Ukończyły 50 lat
  • Zamieszkują tereny wiejskie (sprawdzane na podstawie adresu podanego w formularzu zgłoszeniowych)
  • Mają wykształcenie maksymalnie średnie – matura (sprawdzane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym)
  • Nie korzystały z tożsamego szkolenia w latach 2013-2015 w ramach PO KL

  Ilość miejsc jest ograniczona – w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.
  Zgłoszenie do projektu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go do nas mailem na adres office@tchl.pl

  Pobierz opis projektu

  Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla Mazowszan

  Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, finansowanym ze środków UE szkoleniu Zarządzanie Projektami/Środowiskowe/Zmianą/Bezpieczeństwem Żywności + Zarządzanie Czasem , w ramach projektu Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan. Szkolenia Certyfikowane są przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

  baner-radom-styczen

  Link do strony z informacją o wszystkich tematach w ramach tego projektu : eurogrupa.pl

  Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

  konferencja-lewiatan
  Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatne seminarium „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania”, która odbędzie się w Radomiu, 19 stycznia 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji.
   
  W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • zasadach otrzymania finansowania na działania inwestycyjne i rozwojowe firm w latach 2014-2020
  • źródłach finansowania inwestycji dostępnych na poziomie centralnym oraz bezpośrednio w województwie;
  • nowych produktach (formach) wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacjach, pożyczkach, kredytach i innych formach dofinansowania działań innowacyjnych i rozwojowych;
  • gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020.

   
  Zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, którzy:

  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
  • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

   
  Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są elektronicznie
  poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl

  Wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.
   
  Pobierz program seminarium

  Copyright by Paweł Słabik