NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkanie poświęcone wspieraniu i rozwojowi ekonomii społecznej w powiecie radomskim

Od 2017 roku w Regionie Radomskim realizowany jest projekt dotyczący powstawania i wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Projekt funkcjonuje w ramach  Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją w naszym regionie.

W celu uruchomienia tak ważnego społecznie przedsięwzięcia proponujemy powołanie zespołu – partnerstwa na poziomie powiatu radomskiego. 
Jesteśmy przekonani, że poprzez bieżącą pracę i spotkania z grupą zainteresowanych tym problemem instytucji, organizacji i osób osiągniemy zamierzony cel. Aby praca zespołu była efektywna i przyniosła wymierne rezultaty  bardzo liczymy na Państwa udział.Mamy nadzieję, że nasz pomysł zainteresuje Państwa i w ramach takiej współpracy uda nam się zaktywizować środowisko osób oddalonych od rynku pracy 
a także organizacji pozarządowych i wesprzeć ich w działaniu na rzecz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i nie tylko.  

Artykuły do pobrania:

  1. Co to jest Ekonomia Społeczna?
  2. Misja i cele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
  3. Nowe formy współpracy sektora publicznego, biznesu oraz przedsiębiorstw społecznych – wybrane trendy i doświadczenia międzynarodowe
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik