NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Planowane nabory wniosków w 2019 roku przez LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w 2019 roku zaplanowało realizację kolejnych naborów wniosków, realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość środków finansowych, które przekażemy na nabory wniosków tylko w tym roku wyniesie ok. 2,5 miliona złotych i przeznaczona będzie na wsparcie dla osób chcących utworzyć działalność gospodarczą, dla istniejących przedsiębiorstw, ale także na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, czy na wsparcie projektów miękkich (kulturalnych, społecznych, sportowych). Konkursy te przeznaczone są do mieszkańców oraz firm z terenu LSR „Razem dla Radomki” – obszaru gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Pierwszy z ogłoszonych konkursów już za nami. Do 15 kwietnia 2019 roku przyjmowaliśmy wnioski od osób, które ubiegały się o przyznanie premii w kwocie 50 000,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej. W naborze zamierzamy wybrać 8 najlepszych projektów, a wyniki opublikujemy w połowie miesiąca maja. Nie będzie to jednak ostatni nabór dla osób które chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej, albowiem kolejny zaplanowany jest na drugą połowę tego roku. W podobnym terminie chcemy ogłosić też konkurs dla istniejących przedsiębiorstw, które będą mogły starać się o wsparcie w wysokości do 200 000,00 zł na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W pierwszym półroczu tego roku ogłosimy jeszcze dwa konkursy. Organizacje pozarządowe i instytucje kultury wesprzemy wsparciem od 5000,00 zł do 15 000,00 zł w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój społeczeństwa i aktywizacja grup defaworyzowanych”. Przeprowadzony zostanie również nabór na „Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego”. Szczegółowe informacje na temat zaplanowanych działań LGD mogą Państwo w biurze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, znajdującym się przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie (gm. Zakrzew).

Czytaj więcej  

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik