NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Grudzień 2011

02.12.2011

W imieniu firmy Green Power Development Sp. z o.o. oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju gmin rolniczych Województwa Świętokrzyskiego”, która odbędzie się w dn. 8 grudnia 2011r. w godzinach 9:00 – 14:00, w hotelu „Uroczysko” (Cedzyna /k. Kielc 44 D). Rejestracja uczestników od godz. 8:30 – 9:00.

 

Celem konferencji jest popularyzacja idei rozwoju zielonej energii i jej efektywne wykorzystanie oraz prezentacja możliwości finansowania badań w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto, podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące aktualnego stanu energetyki wiatrowej w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału energetycznego wiatru w regionie świętokrzyskim oraz rola konsultacji społecznych w procesie budowy farm wiatrowych.

Plan konferencji można pobrać tutaj

 


 

05.12.2011

BSI Group Polska Sp. z o.o., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na konferencję: „System Zarządzania Energią ISO 50001 – Innowacyjna Efektywność Energetyczna”, która odbędzie się 15 grudnia 2011 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167. Gościem specjalnym spotkania będzie Pan Adam Białkowski, wiodący specjalista i auditor British Standards Institution w zakresie systemów ochrony środowiska ISO 14001, zarządzania energią EN 16001 oraz ISO 50001.

 

Więcej szczegółów na stronie: www.een.tarr.org.pl

 


 

09.12.2011

12 grudnia o godzinie 11.00 Puls Biznesu we współpracy z PARP zorganizuje debatę medialną Czy innowacje w zarządzaniu wiedzą i zmianą są możliwe? w której udział wezmą przedstawiciele PARP, Extender Disc Polska, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, KPMG.

 

Zapraszamy do transmisji on line na portalu PARP www.web.gov.pl/transmisja oraz na stronie www.wideo.pb.pl

 

Debata jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żródło: www.parp.gov.pl

 


 

13.12.2011

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi promowaniu stron turystycznych w internecie oraz jakie nowinki technologiczne będą miały decydujący wpływ na turystykę w przyszłości.

 

E-marketing, jak promować strony turystyczne w internecie – pobierz

Nowe technologie w Turystyce – pobierz

 


 

13.12.2011

Co zrobić, by zmniejszyć koszty firmy?
Dlaczego właśnie teraz warto wdrażać nowe technologie informatyczne?

 

Zgłoś swój problem Ekspertom i dowiedz się jak możesz zoptymalizować swój biznes!

 

Wejdź na forumMSP.pb.pl

 

Odpowiedzi na swoje pytania poznasz podczas spotkania online już 15 grudnia 2011 r., godz. 10:00. Zarejestruj się już teraz i pobierz raport na temat sytuacji w firmach średniej wielkości.

 
Zapraszają
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.

Źródło: www.forummsp.pb.pl

 


 

14.12.2011

Fundacja Rozwoju informuje o rozpoczęciu od dnia 1 stycznia 2011 roku realizacji projektu „Samodzielny księgowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Celem projektu jest:

  • nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 80 dorosłych pracujących osób, które z własnej inicjatywy chcą dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb regionalnej gospodarki.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • kurs na stanowisko samodzielnego księgowego
  • certyfikat ukończenia kursu na stanowisko samodzielnego księgowego
  • materiały szkoleniowe
  • noclegi i zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w trakcie szkoleń

Więcej informacji na stronie: www.fundacjarozwoju.pl

 


 

20.12.2011

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w II edycji konkursu Słowa dla Innowacji, oraz licznymi pytaniami dotyczącymi samego konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór wniosków do II edycji konkursu do dnia 2 stycznia 2012 roku!

Źródło www.pi.gov.pl

 


 

22.12.2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej.

Listę wniosków można zobaczyć na stronie: www.parp.gov.pl

 


 

01.12.2011

Konkurs Słowa dla Innowacji adresowany jest do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne realizowane w obszarze gospodarki oraz podejmowane przez ludzi świata nauki. Innowacją jest zmiana dająca nową jakość, tworząca nowy produkt, usługę lub wprowadzająca ich ulepszenie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie, by wiedza o innowacjach i ich szerokim zastosowaniu była dostępna nie tylko dla wąskiego grona specjalistów i wynalazców, ale także dla ogółu społeczeństwa.

 

Zgłoszenia konkursowe można składać do 16 grudnia br. osobiście lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Słowa dla Innowacji”.

formularz zgłoszeniowy dostępny jest: tutaj

 

Żródło oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ppp.pi.gov.pl

 


 

<- Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik