NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Marzec 2012

05.03.2012

23 lutego 2012 roku w Hali Sportowej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puławskiego odbył się Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości dla 109 gimnazjalistów – członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych i funkcjonujących w pięciu szkołach gimnazjalnych w województwie mazowieckim, tj. w: Jedlińsku, Przytyku, Przysusze, Wolanowie i Wieniawie w ramach projektu realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” – „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”.

Czytaj więcej

 


 

06.03.2012

Logo - ZPWiMZwiązek Pracodawców Warszawy i Mazowsza realizuje obecnie projekt mający na celu stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej

 


 

07.03.2012

Logo - Razem dla RadomkiStowarzyszenie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania (LGD) z przyjemnością informuje, iż w okresie od dnia 30 marca 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o przyznaje pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER przez mieszkańców, rolników i domowników gospodarstw rolnych, przedsiębiorców z terenu Gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w sektorach pozarolniczych lub rozwojem już istniejących przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

 
 


 

08.03.2012

Logo - Razem dla RadomkiRównolegle z naborami prowadzonymi dla osób fizycznych, rolników, domowników gospodarstw rolnych zainteresowanych rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców działających na obszarze Gmin – Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w dniach od 30 marca r do 27 kwietnia 2012 roku w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przyjmowane są wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach działaniach „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej

 


 

12.03.2012

Logo - UMRadomW dniu dzisiejszym ruszyła rekrutacja do projektu „Technika i Nowoczesność – promocja gospodarcza Południowego Mazowsza” realizowanego przez Biuro Obsługi Inwestora – Urząd Miejski w Radomiu. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.7 „Promocja Gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj więcej

 


 

16.03.2012

Logo_-_EFS_m„Menager ds. energii” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez EKO-Wilanów A.J. Kowalczyk Sp. Komandytowa wraz z Fundacją Euro-Most.

Czytaj więcej

 


 

19.03.2012

W najbliższy czwartek, 22 marca br. w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbędzie się konferencja zamykająca projekt pn. Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą.

 

Czytaj więcej

 


 

21.03.2012

Herb_Powiat_Radomski_m

23 marca w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbędzie się uroczysta Gala Konkursu Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”.

Czytaj więcej

Źródło: www.radompowiat.pl

 


 

22.03.2012

Statuetka_Perla_PowiatuWśród nominowanych do Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” znaleźli się przedsiębiorcy także z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Czytaj więcej

 


 

23.03.2012

Logo_-_Fundacja_EuCP_mFundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości wspólnie z PAN-em i Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opracowała raportu – „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywa rozwoju”. W raporcie, poza diagnozą, została zawarta analiza systemu instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności a także podano rekomendacje na przyszłość. Zachęcamy do lektury Raportu.

 


 

26.03.2012

Statuetka_Perla_PowiatuW piątek na uroczystej Gali w Zespole Szkół Muzycznych poznaliśmy laureatów Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”.


Czytaj więcej

 


 

27.03.2012

Logo_-_Interaktywnie.com_m

Na portalu Interaktywnie.com ukazał się kolejny ciekawy raport. Tym razem dotyczy on „Użyteczności w Internecie”. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Raport: Użyteczność w Internecie

 


 

28.03.2012

Polecamy Państwu filmy związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Czytaj więcej

 


 

30.03.2012

Logo_-_Mikroprzedsiebiorca_RokuMikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.


Czytaj więcej

 


 

30.03.2012

RdR+ZPWiM_mStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” podjęła współpracę ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, której efektem będzie realizacja działań w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”. Projekt rusza już 2 kwietnia. Szczegóły wkrótce.

 


 

<- Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik