NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomiemulticelmedal

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności.

 

PARP koncentruję się w nim przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawiamy także dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP. Stawiane są także pytania istotne z punktu widzenia kierunków rozwoju potencjału przedsiębiorstw i kraju.

 

Publikacja dostępna jest w wersjach:

Źródło: parp.gov.pl

Oferta praktyk w Biurze LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki” zaprasza na bezpłatne praktyki studenckie na stanowisku pracownik biurowy.

Jeśli chciałbyś zdobyć doświadczenie z zakresu tematyki związanej z funduszami unijnymi, poznać specyfikę pracy w III sektorze oraz pozyskać cenne doświadczenie przydatne do rozwoju kariery zawodowej, to jest to oferta skierowana dla Ciebie.

 

Czytaj wiecej

Konkurs kulinarny o laury Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki” (LGD) z siedzibą w Radomiu zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki.

 

Czytaj więcej

62 numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki. Zachęcamy do lektury!

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury lipcowego numeru naszego wydawnictwa, które przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

 

Informator rozpoczynamy od zachęcenia młodych ludzi do odbywania bezpłatnych praktyk w naszym Biurze. Mają oni okazję poznać prace stowarzyszenia, zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków unijnych, rozwijać umiejętności komunikacyjne współtworząc nasze strony internetowe i materiały informacyjne. Przedstawiamy relacje z bardzo istotnych dla naszych Partnerów wydarzeń – 25lecia Piekarni Wacyn, Wianków w Wieniawie, Dni Kolbergowskich w Przysusze, spotkania muzyczno – poetyckiego jakie zostało zorganizowane w Skrzynnie. Prezentujemy laureatów konkursu na najlepsze produkty lokalne wytwarzane na naszym obszarze działania, a także laureatów nagrody Obywatelskiego Gran Prix jakie od bieżącego roku Nasze Stowarzyszenie przyznaje aktywnym organizacjom pozarządowym.

Czytaj więcej

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska z Zakrzewa.

01Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa,
Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  Stowarzyszenie “Brać Sienkiewiczowska” to zrzeszenie osób fizycznych, którego celem jest niesienie pomocy polskiej szkole i jej uczniom. Pełną działalność Stowarzyszenie rozpoczęło od września 2009 roku. Stowarzyszenie za główny cel wyznaczyło sobie pomoc naukową, finansową i rzeczową Publicznemu Gimnazjum w Zakrzewie i jej uczniom. Ten cel realizuje m. in. poprzez: finansowanie remontów i budowy szkoły, organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wspieranie finansowe najuboższych uczniów, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, współpracę z samorządem. W 2014 r. pozyskali środki finansowe z Osi 4 Leader na realizację prac związanych z remontem Kawiarenki Muzealnej i Izby Pamięci Ludowej w Zakrzewie, którymi się opiekują i organizują spotkania z ciekawymi osobami. Prezes – Krystyna Smolińska.

  Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju z Bieniędzic

  18Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

   Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic powstało w 2011 r. z inicjatywy ludzi dobrej woli, dla których człowiek jest największą wartością. Działa na terenie gminy Wolanów. Celem organizacji jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości ,rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej ,prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej. Podejmuje działania w zakresie edukacji ,oświaty ,wychowania i pomocy społecznej. Mamy na celu min. propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu . Dba o ochronę dóbr kultury i tradycji.

    Stowarzyszenie realizowało 2 projekty związane z kultywowaniem tradycji ludowych, które otrzymało wsparcie ze Strony LGD „Razem dla Radomki”. Zorganizowane zadania dotyczyły edukacji kulturalnej skierowanej do młodzieży i serniorów. W ramach działań doposażono w instrumenty i stroje działający pod auspicjami Stowarzyszenia – Zespół folklorystyczny z Bieniędzic. W ramach programu Banku Żywności – PEDS – pomagają najbardziej potrzebującym – obejmując zasięgiem pomocy grupę 450 osób. Razem z LGD „Razem dla Radomki” od 3 lat współorganizują Jarmark Ludowy, imprezę na której prezentują się najlepsi muzycy folklorystyczni i ludowi. Prezesem organizacji jest Anna Okrój.

    Copyright by Paweł Słabik

    Font Resize
    Wersja kontastowa