NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW, która została powołana Uchwałą nr 6 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12 października 2015 r.

 

Posiedzenie otworzył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, życząc dobrej i konstruktywnej pracy na rzecz innowacji w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Pracom grupy przewodniczył Pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, który w swoim wystąpieniu przedstawił cele i zadania

Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce oraz system wsparcia innowacji w rolnictwie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całą prezentacją, którą można pobrać klikając na odnośnik powyżej

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” laureatem prestiżowej nagrody w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 r.

6„Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Miast Polskich, którego druga edycja rozstrzygnięta została w dniu 16 grudnia 2015 r. w Warszawie. Wśród laureatów konkursu zostało wyróżnione Partnerstwo Paprykowy Szlak – koordynowane i zainicjowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.
To wyjątkowe wyróżnienie otrzymane przez nasze Stowarzyszenie podkreśla również fakt, że w gronie laureatów byliśmy jedynym przedstawicielem partnerstwa związanego tylko i wyłącznie z rozwojem obszarów wiejskich. Pozostałymi nagrodzonymi jednostkami zostały m.in. Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny. Warto dodać, że celem realizowanego konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy samorządowej oraz współpracy jednostek samorządu z podmiotami z innych sektorów (organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami administracji publicznej). Współpraca może być realizowana w formie stowarzyszeń JST, związków komunalnych, lokalnych grup działania lub wszelkich porozumień o współpracy.
Czytaj więcej

Efektywność energetyczna

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do
liczebności populacji, jest niemal 40 % niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się.

 

Przedstawiamy Państwu materiał poświęcony tematyce Efektywności energetycznej, który można w całości zobaczyć tutaj.

67 Numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki

biuletyn67Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury najnowszego numeru naszego wydawnictwa, które przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne. Dzieląc się z Państwem grudniowym wydaniem naszego Biuletynu zapraszamy do lektury artykułów poświęconych wydarzeniom organizowanym przez nas w miesiącu listopadzie. Przedstawiamy relacje z folkowego Wrzosu, gdzie zorganizowana została już piąta edycja Andrzejek Folkowych; z warsztatów poświęconych produkcji serów podpuszczkowych i rozwoju marki produktów tradycyjnych. Prezentujemy relację z Przysuskich Spotkań Chórów „Z wizytą u Kolberga” , z wizyty studyjnej u Lokalnych Grup Działania na Słowenii, oraz z Walnego Zebrania Członków naszego Stowarzyszenia. Wzorem poprzednich numerów zamieszczamy artykuł z zakresu psychologii wygląda, a także artykuł na temat mikro-pożyczek dla przedsiębiorców.
Czytaj więcej

Masz pomysł na własny biznes ? Brakuje Ci własnych środków ?….przeczytaj!!!

pozyczkanafirmeW Radomiu od ponad 20 lat działa Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Jest ono niezależną organizacją pozarządową funkcjonującą w obszarze działań społecznych i wsparcia małego i średniego biznesu, z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, mających na celu zwalczanie bezrobocia i jego skutków oraz promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Miasta i Województwa oraz lokalnego rynku pracy. W swej działalności Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z innymi niezależnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową i placówkami naukowymi i badawczymi. Jedną z form wsparcia jest Projekt realizowany przez Stowarzyszenie.

  Jeśli ktoś ma gotowy pomysł na stworzenie własnej firmy, przemyślał go, dopracował szczegóły, a może nawet napisał sobie wstępny biznesplan a jednak nie założył firmy, bo nie miał jak sfinansować niezbędnych wydatków.
  Czytaj więcej

  LGD zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców, rolników oraz warsztaty dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji kultury w zakresie pozyskania środków finansowych w ramach PROW2014-2020. 8 grudnia 2015 r.

  leader20142020Szanowni Państwo, 8 grudnia 2015 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (Zakrzew 43) przeprowadzone zostaną przeprowadzone dwa bloki warsztatów tematycznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023. Spotkanie rozpoczynające się o godzinie 10.00 skierowane będzie dla przedsiębiorców, rolników, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Spotkanie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, publicznych instytucji kultury i edukacji, osób fizycznych które chcą realizować inicjatywy w ramach projektów grantowych rozpocznie się o godzinie 12.00.
  Czytaj więcej

  Copyright by Paweł Słabik